Utvalg foreslår å gjøre søskenbarn inhabile

Et regjeringsoppnevnt utvalg vil endre loven slik at saksbehandlere i det offentlige ikke lenger kan behandle saker som gjelder fettere, kusiner, tanter og onkler.

Professor Inge Lorange Backer ved Universitetet i Oslo har ledet utvalget som har kommet med forslag til en ny lov om saksbehandling i offentlig forvaltning, også kalt forvaltningsloven.
Professor Inge Lorange Backer ved Universitetet i Oslo har ledet utvalget som har kommet med forslag til en ny lov om saksbehandling i offentlig forvaltning, også kalt forvaltningsloven.Foto: Fartein Rudjord
Publisert 1. May 2022, kl. 15.55Oppdatert 3. May 2022, kl. 12.08