Hanne Madsen (47), som sammen med familien eier interiørkjeden Princess sammen med Stein Erik Hagens Canica, sto i tingretten i Arendal tiltalt for omfattende ulovlig bygging i strandsonen.

Madsen var i likhet med hennes byggmester, arkitekt og et entreprenørfirma tiltalt for ulovlig bygging av både hytte og tennisbane på hennes eiendom på Hesnes utenfor Grimstad.

Tingrettsdommer Øyvind Strand mener 45 dagers betinget fengsel er en passende straff for Hanne Madsens ulovlige bygging på hytteeiendommen i bakgrunnen.
Tingrettsdommer Øyvind Strand mener 45 dagers betinget fengsel er en passende straff for Hanne Madsens ulovlige bygging på hytteeiendommen i bakgrunnen. (Foto: Tomm W. Christiansen)

Betinget

Aktor Hans Tore Høviskeland fra Økokrim tok i retten til orde for at allmennpreventive hensyn taler for en streng reaksjon mot Madsen. Økokrim mente Hanne Madsen burde straffes med 45 dagers fengsel fordi hytta ble større enn omsøkt samt at hun fikk bygget en stor tennisbane uten å søke.

– Jeg frykter at man ikke klarer å avskrekke andre fra å begå lignende straffbare handlinger dersom straffen blir for mild. Det er slik i denne typen saker at folk vurderer hvor stor risikoen er for oppdagelse og hvor streng straffen er dersom det blir oppdaget. Dersom straffen blir streng, er det min påstand at svært mange vil avstå fra å begå slike handlinger, argumenterte Høviskeland.

Madsens advokat, Max Henrik Jespersen fra Advokatfirmaet Elden, la ned påstand om full frifinnelse.

I dommen som foreligger fredag formiddag, dømmes Madsen til 45 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år samt en bot på 100.000 kroner. Eksakt samme straff mener tingretten hennes byggmester skal ha. I tillegg er flere andre lokale entreprenør-, byggmester- og arkitektfirmaer dømt til bøter og inndragning av til sammen 675.000 kroner.

–Vi er ut fra vår påstand uenige i dommen. Vi får nå vurdere hva vi gjør videre. Det er der vi står i dag, sier Max Henrik Jespersen til DN fredag formiddag.

Hans Tore Høviskeland i Økokrim er heller ikke fornøyd med dommen.

–Vi vil vurdere å anke over straffeutmålingen. Dette er jo et område der det foreligger lite rettspraksis etter at strafferammen etter den nye plan- og bygningsloven ble hevet til to års fengsel. Vi synes retten har lagt altfor lite vekt på allmennprevensjon; altså det faktum at det må være strenge straffer for å hindre at andre gjør tilsvarende handlinger som det Madsen har gjort i denne saken, sier Høviskeland.

«Total mangel på respekt»

I dommen kommer det frem at det har vært uenighet blant de tre dommerne om hvor alvorlig Hanne Madsens overtredelser var og hvor streng straffen skulle være. En av meddommerne mente det var tilstrekkelig med 30 dagers betinget fengsel og at hun ikke burde få bot i tillegg.

«Mindretallet har gjennomgående oppfattet saken som mindre graverende enn flertallet, men går ikke nærmere inn på dette idet man er i mindretall», heter det i dommen.

Flertallet, med tingrettsdommer Øyvind Strand i spissen, skriver at «det er et gjennomgående trekk i søknadene til det offentlige at man tar sikte på å skåne terrenget, samtidig som man i neste omgang gjør det stikk motsatte av hva man har forespeilet kommunen ved å sprenge mer, bygge større, anlegge plener, murer, en voll, bommer og til slutt en tennisbane med betongsåle. Det er slik flertallet ser det tale om en forsettlig og planmessig opptreden over tid, hvilket er klart skjerpende». Og videre at Madsen, med betydelige økonomiske ressurser og sentralt verv i næringslivet som styreleder i Princess-gruppen, har «i denne saken utvist en nærmest total mangel på respekt for plan- og bygningslovgivningen».(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Denne teknologien kunne endret hvordan Barcode ser ut
01:59
Publisert: