Selskapet, som tidligere het Aleris Ungplan & Boi, opplyser i en pressemelding at de har anket til Høyesterett etter dommen i Borgarting lagmannsrett i slutten av juni.

Lagmannsretten ga 22 omsorgsarbeidere i Stendi medhold i at de hele tiden har vært arbeidstakere, til tross for at de har blitt behandlet som oppdragstakere eller selvstendig næringsdrivende. Stendi ble videre dømt til å betale omsorgsarbeiderne om lag 24,1 millioner kroner pluss betydelige forsinkelsesrenter og til å betale sakskostnader på rundt 17,5 millioner kroner.

De anker dommen som gjelder etterbetalingskravene om lønn og feriepenger som flertallet i lagmannsretten tilkjente saksøkerne.

– Vi mener blant annet at etteroppgjør må baseres på de vilkår som den enkelte ankemotpart ville hatt som ansatt i Stendi, og hvor det høyere konsulenthonoraret som er utbetalt for de samme timene, må tas hensyn til ved beregningen av slik krav, sier advokat Eirik Edvardsen i Sands på vegne av Stendi.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.