Torsdag besluttet Oslo Statsadvokatembeter å beordre etterforskning av flere stortingspolitikere. Dette for å undersøke om de har begått bedrageri eller annet lovbrudd i forbindelse med å ha mottatt pendlerleiligheter fra Stortinget.

I etterforskningsordren viser førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim til de mange mediesakene der det har fremkommet at stortingsrepresentanter har gitt feilaktige opplysninger om bostedsadresse, og dermed fått gratis bosted i Oslo av Stortinget.

«Bedrageri»

«I lys av det fremkomne foreligger rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold – nemlig bedrageri ved at en eller flere folkevalgte har oppgitt feilaktige opplysninger til Stortinget og som har medført at de(n) urettmessig har fått tildelt pendlerbolig i Oslo og derigjennom skaffet seg en uberettiget vinning» skriver førstestatsadvokaten.

De seks stortingsrepresentantene i politiets søkelys er ikke navngitt, men kort tid etter at etterforskningen ble kjent kom nyheten om at stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) trekker seg.

– Jeg tar det for gitt at jeg er blant dem, sa Hansen til NTB.

Ikke anmeldt

Det er statsadvokaten selv som har tatt initiativ til etterforskningen, med henvisning til straffeprosessloven paragraf 224, som åpner for etterforskning dersom omstendighetene tilsier det. Det er ikke levert noen anmeldelse på sakene politiet nå skal undersøke.

«Vi er heller ikke kjent med om anmeldelse vil bli inngitt fra Stortinget» heter det i etterforskningsordren.

Etterforskningsordren presiserer at etterforskningen skal gjennomføres så raskt som mulig for å unngå å utsette noen for unødig mistanke.

Oslo politidistrikt har ikke ytterligere kommentarer, heter det i en uttalelse.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.