– Det var bare en forretningsidé jeg fikk. Jeg tenkte det ville være mye å spare på å organisere spåtjenester samlet, med felles vaktlister, markedsføring og fakturering. Så tenkte jeg at dette kunne bli momsfritt fra Svalbard.

Forretningsmann, men ikke spåmann, Kjell Ove Kvalheim har vunnet i to rettsinstanser mot Skatteetaten.
Forretningsmann, men ikke spåmann, Kjell Ove Kvalheim har vunnet i to rettsinstanser mot Skatteetaten. (Foto: Linkedin)

Det sier Kjell Ove Kvalheim, som selv ikke er spåmann, men som i 2006 startet selskapet Teleworld as på Svalbard for å tilby spåmanns- og spåkonetjenester på telefon og på nettet. Onsdag vant han og selskapet en enstemmig seier mot Skatteetaten i Borgarting lagmannsrett i en syvårig momsstrid om spåtjenester.

Tjente 160 mill. på få år

Det hele begynte med at Kvalheim ba Skatteetaten om en bindende forhåndsuttalelse om han kunne unngå moms ved å la spåtjenestene over telefon administreres av et kontor på Svalbard. Han fikk ja.

I fire år ledet han bedriften med åtte heltidsansatte på Svalbard, hvor et kontor og callsenter formidlet kontakt med 40–50 spåkoner og -menn, bosatt i Norge, Sverige og Spania. Selskapet omsatte for drøye 160 millioner kroner de første fire årene i drift. I samme periode betalte selskapet 1,3 millioner kroner i skatter og avgifter.

I 2010 mente Skatteetaten at selskapet likevel skulle betale avgift på det som ble omtalt som «underholdningstjenester levert fra Svalbard», og krevde totalt 25 millioner kroner i moms for de tre første driftsårene. Derfor valgte selskapet å legge ned Svalbard-kontoret. Kvalheim drifter fortsatt det han mener er Norges største spåsenter, nå gjennom selskapet Zentio as med base i Oslo.

– Mye ble ødelagt da Skatteetaten stakk kjepper i hjulene. Denne prosessen har vært et voldsomt overtramp fra statens side. De har ødelagt en stor virksomhet på Svalbard som kunne vært et veldig godt bidrag til næringen der, sier Kvalheim.

Det nye selskapet Zentio har på to år solgt spå- og andre tjenester for totalt mer enn 160 millioner kroner, og snudde i 2016 et underskudd på tre millioner kroner til et overskudd på én million kroner før skatt.

Kan gjelde Google

Skatteadvokat Bettina Banoun i advokatfirmaet Wiersholm mener dommen har en prinsipiell side.

– Spørsmålet er om norske skattemyndigheter kan pålegge moms med utgangspunkt i at tjenesten er forbrukt i Norge, og ikke med utgangspunkt i hvor leverandøren er etablert. Dommen gjelder altså ikke bare Svalbard – den kan gjelde andre fjernleverbare tjenester fra utlandet til forbrukere. Tilsvarende problemstillinger kan være aktuell for Google og andre internasjonale selskaper.

– Her har Skatteetaten gått på en smell både i tingretten og lagmannsretten, sier Bettina Banoun, skatteadvokat i Wiersholm.
– Her har Skatteetaten gått på en smell både i tingretten og lagmannsretten, sier Bettina Banoun, skatteadvokat i Wiersholm. (Foto: Aleksander Nordahl)

Banoun mener det beste hadde vært om myndighetene lot være å anke saken til Høyesterett, og eventuelt sørget for lovendring dersom det er ønskelig.

– Som fremhevet av lagmannsretten kan ikke retten tette «hull» i regelverket gjennom en utvidende tolkning av loven. En godt prinsipp er at svakheter i loven bør bøtes ved lovendring, i stedet for at Skatteetaten forsøker seg med utvidende fortolkning av loven. Når staten har tapt grundig i to instanser, bør den tenke seg vel om før den utsetter skattyter for nok en runde i rettsapparatet, mener hun.

Det er Marius Emberland hos Regjeringsadvokaten som har ført saken for tingretten og lagmannsretten. Han ønsker ikke å kommentere dommen nærmere, og sier det foreløpig ikke er avgjort om saken skal ankes.

– Staten har registrert hva lagmannsretten har kommet til. Spørsmålet om anke er ikke avgjort. Vi må i samråd med klient se nærmere på dommen.

Heller ikke spåselskapgründer Kvalheim vil kommentere om han tror saken går til Høyesterett.

– Hadde noen hos Teleworld spådd at dere vil vinne, og hva spår dere om en eventuell ny runde i Høyesterett?

– Jeg har alltid vært av den oppfatning at Teleworld har en veldig god sak og at staten tar feil i denne saken. Siden jeg selv har vært så klar på utfallet, har det derfor ikke vært nødvendig å spå i denne saken.(Vilkår)

Karpe Diem-regissørens tre favoritt-musikkvideoer
Thea Hvistendahl har regissert «Adjø Montebello». Disse de tre musikkvideoene synes hun er de beste gjennom tidene.
01:22
Publisert: