Svenske Ekobrottsmyndigheten har tatt ut tiltale mot den norske investoren Terje Engstrøm Lien, tidligere styremedlem i det svenske diamantselskapet Nickel Mountain Group. Sammen med tidligere styreleder er Lien tiltalt for økonomisk utroskap mot selskapet.

De to skal ifølge tiltalen ha vært pådrivere for å forhåndsbetale 50 millioner svenske kroner for kjøp av selskapet Ghana Gold i januar 2013, uten at det var stilt sikkerhet for utbetalingen.

Like før jul i 2012 tok det Dubai-baserte selskapet Amarant over som hovedeier i IGE, selskapet som i dag heter Nickel Mining Group. Hvem som egentlig sto bak Amarant, visste ikke Lien helt sikkert da DN intervjuet ham i juni 2013.

Kort tid etter oppkjøpet sørget de nye eierne for at IGE kjøpte Ghana Gold, basert i Republikken Kongo, som eide en gruve i Ghana med rettigheter og seks utvinningslinjer til et gullprosjekt. 50 millioner svenske kroner ble sendt til Dubai som betaling.

Selgeren av gruven var Alluvia, et annet selskap som Amarant kontrollerer. Transaksjonen viste seg den gang å være den siste i en serie transaksjoner med Ghana Gold, der Amarant satt på flere sider av bordet samtidig.

– Både vi og den svenske påtalemyndigheten vurderer det dithen at betalingen var et dekke for å få ut femti millioner fra Nickel Mountain Group, og bruke pengene på noe helt annet. Man hadde heller ikke vedtatt utbetalingen i styret. Ghana Gold lå av alle steder i Republikken Kongo, så alle varsellamper lyste, sier daglig leder i Nickel Mining Group Torbjørn Ranta.

Ifølge tiltalen skal Lien ha hatt flere interessekonflikter rundt sitt styreverv. Ifølge Ekobrottsmyndigheten skal Lien blant annet på sin Linkedin-profil ha oppgitt å være representant for Alluvia.

– Jeg er i utlandet, og ønsker ikke å kommentere saken. Jeg ble nettopp kjent med tiltalen selv, sier Lien.

DN fikk fredag ikke kontakt med Liens advokat Tomas Nilsson.

Anmeldt av revisor

I februar 2013 etterlyste revisor KPMG opplysninger rundt utbetalingen. Revisor satte spørsmålstegn ved lovligheten av utbetalingen, om det var tilstrekkelige midler til videre drift og om utbetalingen kunne sees på som et ulovlig lån, siden utbetalingen var til hovedeiers nærstående selskap. Revisor reagerte sterkt og anmeldte selskapet til Ekobrottsmyndigheten.

I en undersøkelsesrapport fra advokatfirmaet Westermark Anjou fremkommer det at Nickel Mining Groups styre hadde et sviktende beslutningsgrunnlag da beslutningen ble gjort, at det ikke er påvist noen kommersiell nytte av utbetalingen, at den ble gjort uten tilstrekkelig sikkerhet og uten avtale om tilstrekkelig finansiering. I tillegg fremkom det at styret har handlet uaktsomt på en måte som kan medføre erstatningsansvar.

Reddet av Spetalen

30. juli solgte Amarant sine aksjer i Nickel Mining Group. Tre dager senere ble et nytt styre og daglig leder valgt på generalforsamlingen, og avtalen med Alluvia er annullert. Det nye styret ønsket pengene fra januar tilbakebetalt, og har gått til rettslige skritt for å få dem.

– Vi har stevnet totalt fire tidligere styremedlemmer for 55 millioner kroner i forbindelse med utbetalingen som vi gjerne vil ha tilbake, sier daglig leder i Nickel Mining Group, Torbjørn Ranta.

Svenske myndigheter har erklært transaksjonen for ugyldig, og det er avsagt dom på at pengene skulle returneres til selskapet, ifølge selskapets årsrapport.

Etter utbetalingen til Alluvia, kom Nickel Mining Group i en likviditetsskvis.

– Utbetalingen gjorde at selskapet hold på å gå konkurs. Hvis ikke Øystein Stray Spetalen hadde kjøpt seg inn med Strata Marine & Offshore, hadde vi nok gått konkurs også. Selskapet er nå finansielt stabilt etter en nyemisjon hvor Spetalen tok lederrollen ifjor, sier Ranta.

Les hele avisen(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.