Skatteadvokat Sverre E. Koch i Thommessen ble i den såkalte Transocean-saken beskyldt for «planlagt og systematisert skatteunndragelse» da han bisto sin klient med et riggsalg i internasjonalt farvann for nær ti år siden.

Nå punger Skattedirektoratet ut for anklagene, skriver Finansavisen fredag.

- Nå har de lagt seg flate. Det dreier seg om sekssifrede beløp både i erstatning og oppreisning, sier Koch til avisen.

Anklagene fremkommer i et brev til Økokrim fra Skattedirektoratet i 2012. Der hevder sistnevnte at "skatteunndragelsen var planmessig utført, og informasjonssvikten var grov uaktsom".

Et erstatningskrav for skatt og renter på 1,8 milliarder kroner ble rettet mot Transocean og blant annet Koch, som ble frifunnet i sommer.

Saken og utfallet førte også til flere kronikker i Dagens Næringsliv, der enkelte mente at Koch hadde blitt utsatt for urettmessig straffeforfølgelse, og andre at utfallet burde få konsekvenser for Økokrim.

De store kostnadene ved saken fikk også folk til å reagere. Økokrim har imidlertid ment at saken var nødvendig, noe økokrim-sjef Trond Erik Schea påpekte i en kronikk der han gjentok deler av anklagene.

Les Økokrim-sjefens kronikk: Straffesak - ikke korstog

Økokrim-sjef beklaget senere påstandene han hadde kommet med.

- En av de rådgiverne som var tiltalt, advokat Sverre Koch, er rettskraftig frikjent og anses dermed – som andre borgere som tiltales og frifinnes – som uskyldig i de anklagene som var rettet mot ham. [...] Og for han som for andre som frifinnes, beklager jeg som Økokrim-sjef den uleiligheten som er påført i forbindelse med straffesaken, skriver Schea i et annet innlegg i Dagens Næringsliv.

Les Sverre E. Kochs kronikk: Ettertanker fra en frikjent advokat

Koch understreker at erstatningsbeløpet ikke var avgjørende, men å få Skattedirektoratet til å akseptere at de hadde gått over streken. Han rettet også i sommer et krav mot Staten for tapt inntekt i tiden siden han kom i søkelyset i 2007, frem til han ble frifunnet tidligere i år.

Rettspraksis på dette området er imidlertid uklar. Koch hevder på sin side å kunne dokumentere sine tap. Kravet vil "minst ha én null mer" enn erstatningen for ærekrenkelsene.

- Mitt mål er ikke å bli rik på dette selv om mange vil føle seg rik av å motta et syvsifret beløp. Men jeg bor ikke i USA. Da ville kravet hatt to-tre nuller til, sier Koch til Finansavisen.

Les også:
Verste tall siden finanskrisen
Nytt sykehus til Molde
Riggkjempe skraper syv rigger til

 

 

 

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.