Via en sidedør ankom Rolf Gunnar Hultin (73) rettssal 1 i Agder tingrett i Kristiansand torsdag morgen klokken 09.16, tett fulgt av to politimenn.

Den varetektsfengsle gründeren var innkalt som vitne i saken der Skatteetaten har saksøkt Hultins kone, datter og svigersønn for over 18 millioner kroner.

Fiktive timer

Hultin flyttet utenlands midt på 1980-tallet, og har siden 1991 vært bosatt i Dubai der han forklarte at han har vært involvert i en rekke utviklingsprosjekter. Mange av disse har vært delfinansiert i den norske Skattefunn-ordningen.

Hultin forklarte at ettersom selskapene var heleid av familien, ble også familien satt inn som styremedlemmer.

– Men ble familiemedlemmene spurt om de ville påta seg disse vervene, spurte familiemedlemmenes advokat Lasse Johnsen.

– Jeg kan ikke huske så langt tilbake. Men jeg var leder, formelt og reelt. Jeg produserte alle rapporter og regnskaper der nede og leverte dem til revisor som igjen leverte årsregnskaper som så ble godkjent av styret.

– Ble styrene holdt løpende orientert om virksomheten, spurte Johnsen.

– Det står i papirene, og det er lenge siden. Så jeg husker ikke det, svarte Hultin.

– Det er nå rettet søksmål mot din kone, datter og svigersønn knyttet til selskaper du har stått bak – hvordan stiller du deg til dette, spurte Johnsen.

– Jeg har sagt at dette er mitt ansvar. Jeg har jo tilstått noe. Jeg har sagt i avhør at hvis det er noe som skal betales tilbake, så skal jeg betale det tilbake. Men det aller meste er helt reelle prosjekter, og det vil det bli ført bevis for i retten. Men ja, det var to prosjekter jeg har innrømmet ikke var riktige, sa Hultin, og erkjente blant annet at timelister for over 5200 timer skrevet på kona var fiktive.

– Forferdelig

Hultin fikk også spørsmål om han vil hjelpe familiemedlemmene dersom de skulle bli dømt til å betale mange millioner kroner til Skatteetaten.

– Men utfallet av denne saken kan bli at din kone, din datter og din svigersønn blir dømt til å betale betydelige beløp til staten knyttet opp til selskaper du har drevet, sa Johnsen.

– Jeg synes det er helt forferdelig, for det er ikke tvil om at jeg vil bli frikjent for det aller meste. At det skulle bli en dom for dem nå før min sak skal opp til behandling, det blir helt feil. Hvis jeg skulle bli kjent uskyldig, hvordan skal de da kunne bli kjent skyldige? Og sånn som det er nå, har jeg ingen mulighet til å hjelpe dem.

Hultin eier blant annet et leilighetsanlegg med åtte leiligheter i Dubai.

– Jeg undersøkte før jeg reiste fra Dubai om salg, men det er ikke mulig å gjennomføre. Disse er verd rundt ti millioner kroner. Men det er umulig å selge dem slik markedet er nå, sa han.

Da Hultins datter (40) vitnet onsdag, tegnet hun et bilde av en hjelpsom, men også bestemt, far.

– Pappa har vært den store tryggheten min. Jeg har stolt 100 prosent på ham. Han har hjulpet meg med mye og alltid stilt opp, forklarte hun og la til at hun sa ja til å sitte i styret i flere av selskapene for å være grei.

– Vurderte du å si nei til å være i styret, spurte advokaten hennes, Lasse Johnsen.

– Nei, han er jo veldig bestemt og egenrådig og sa han skulle fikse alt. Du diskuterer ikke med pappa. Det blir ubehagelig om han blir irritert, sa hun, og forklarte at hun i likhet med mannen og moren signerte en rekke papirer når de møtte faren.

– Jeg har stolt helt blindt på han. Det er helt absurd for meg at det skulle være noe galt. Den pappaen som beskrives i denne saken, er ikke den pappaen jeg kjenner.

Rolf Gunnar Hultin vitner i rettssal 1 i Agder tingrett.
Rolf Gunnar Hultin vitner i rettssal 1 i Agder tingrett. (Foto: Erling Slyngstad-Hægeland)

På spørsmål fra advokaten om hva slags relasjon hun har til sin far i dag, ble det en lang pause.

– Jeg har måttet bryte kontakten med ham. Fordi han har satt oss i denne situasjonen, og ikke tatt ansvar, svarte hun gråtkvalt.

– Vi har betalt en veldig høy pris som familie. Vi har ingen mulighet til å møte noe som helst økonomisk. Vi har så lite stabilitet og trygghet og nå risikerer vi å miste hjemmet vårt. Som jeg sa fra første dag i politiavhør; alt dette må bare være en misforståelse. Jeg forstår ingenting av dette, sa hun.

Saksøker familien

Det har gått fem år siden Økokrim tok ut tiltale i den største skatteunndragelsessaken av sitt slag noensinne. Rolf Gunnar Hultin (73) og forretningskompanjongen Terje Oddvar Steinsland (70) ble tiltalt for unndragelse av til sammen 28,5 millioner kroner gjennom Skattefunn-ordningen.

Pengene fikk de for påstått forsknings- og utviklingsarbeid for til sammen 179 millioner kroner fra Dubai i De forente arabiske emirater, som igjen ga grunnlag for millionutbetaling fra en offentlig ordning som skulle stimulere norske bedrifter til økt forskning og utvikling

Økokrim mener både prosjektene og kostnadene fiktive.

Både Hultin og forretningskompanjongen nektet straffskyld og unnlot å møte i rettssaken mot dem i 2018. Begge har vært etterlyst internasjonalt av Økokrim og ble arrestert da de landet på Gardermoen 8. september. Selv har Hultin forklart at han ikke visste at han var etterlyst.

Skatteetaten har valgt å forfølge Hultins familie med et samlet krav mot Hultins kone, datter og svigersønn på rundt 18 millioner kroner pluss renter og saksomkostninger basert på at de tre hadde sentrale roller i styrer og ledelse i Hultins selskaper. Det er tatt arrest i boligen og kontoer tilhørende alle tre.

Tidligere denne uken har de tre vitnet i Agder tingrett og forklart at de ikke hadde innsyn eller kjennskap til virksomheten i Hultins selskaper selv om de hadde styreverv.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.