1. juli i fjor besluttet regjeringen at alle tobakks- og snusprodukter skal ha nøytral emballasje. Tobakksprodusentene fikk en frist på ett år med å få på plass ny emballasje som ikke skal virke forlokkende.

Swedish Match saksøkte staten blant annet fordi selskapet mener at endringene i tobakksskadeloven er i strid med EØS-avtalen. Snusprodusenten krevde at den nye loven ble satt til side, men tapte saken da Oslo byfogdembete i november i fjor slo fast at loven er gyldig.

Borgarting lagmannsrett har nå behandlet ankesaken og kom i forrige uke frem til at snusprodusentens anke skal forkastes.

– Denne saken er unik, fordi det aldri har vært innført standardiserte snusforpakninger tidligere. Vi er for standardiserte sigarettforpakninger, men vi gikk til søksmål fordi vi fortsatt mener at faktagrunnlaget for å gjøre det samme for snus, ikke er bra nok, sier kommunikasjonsdirektør Patrik Hildingsson i Swedish Match AB til NTB.

Ikke vurdert helserisiko

Advokat Morten Goller, som har ført saken for den svenske snusprodusenten, fastslår at lagmannsretten ikke har tatt stilling til om påbudet er lovlig etter EØS-retten.

– Dette er et annet grunnlag enn det Oslo byfogdembete avgjorde saken på. Konkret innebærer dette at lagmannsretten ikke har vurdert helserisikoen ved bruk av snus eller påbudets effekt på folkehelsen. Det er dette Swedish Match hele tiden har ment er sakens kjerne. Utfallet i saken er dermed ikke en erkjennelse av at standardiserte snuspakninger er et lovlig tiltak som staten står fritt til å innføre, men en ren konsekvens av at lagmannsretten mener et annet prosesspor var mer egnet, sier Morten Goller.

Swedish Match har foreløpig ikke tatt stilling til om det er aktuelt med et ordinært erstatningssøksmål.

I ankesaken mente Swedish Match at forskriftsendringen urettmessig stigmatiserer snus når snus likestilles med sigaretter. Produsenten viste dessuten til at reglene påfører dem kostnader med å tilpasse produksjonen til det norske markedet, samt at dette på sikt kan ha negativ påvirkning på salget, samt føre til omdømmetap.

Ingen sammenligning

Lagmannsretten fastslår imidlertid at kostnader til produksjonstilpasninger ikke utgjør vesentlig skade eller ulempe som nødvendiggjør midlertidig forføyning, og understreker at kostnadene vil kunne kreves erstattet av staten dersom påbudet senere viser seg å være ulovlig.

Lagmannsretten mener heller ikke at det er holdepunkter for at kostnadene ved produksjonstilpasninger vil være så store og alvorlige som Swedish Match har gitt uttrykk for. Videre vurderer retten den negative effekten på salget som Swedish Match viser til, som «fjern og usikker».

Etter lagmannsrettens syn bygger ikke påbudet på noen direkte eller indirekte sammenligning av graden av helseskade mellom de ulike tobakksproduktene. Det påpekes imidlertid at dersom Swedish Match skulle vinne frem i en hovedsak, kan selskapet igjen ta i bruk snuspakninger for å fremme salget.(Vilkår)

Brød og sirkus: Slik lager du et bedre ostesmørbrød
Ta ostesmørbrødet til et nytt nivå
00:47
Publisert: