En kunde i Nordea krever å få tilbakebetalt tilsammen 178.500 kroner etter å ha tapt penger på en valutahandel. Kundens krav er blitt avvist av Finansklagenemnda.

Det største tapet oppsto en oktoberdag i fjor. Da ringte investoren sin megler i Nordea og la inn en valutaordre på 300.000 pund, med kurs på 10,154 kroner per pund. Han la samtidig inn en stopp-loss-ordre med utløsningskurs på 10,09 kroner per pund, kommer det frem av Finansklagenemndas avgjørelse. Ordren instruerte banken om å selge pundposisjonen hvis kursen falt under det nevnte nivået og dermed påførte mannen større tap.

Den samme dagen ble det britiske pundet kraftig svekket mot den norske kronen, og kursen falt under utløsningskursen. Dermed plasserte banken, i tråd med stopp-loss-ordren, en salgsordre som ble solgt til en kurs på 9,795 kroner per pund. Dette var den beste tilgjengelige kursen i markedet, fremgår det.

Mener han ble anbefalt handelen

Differansen mellom utløsningskursen og den faktiske salgskursen utgjorde 88.500 kroner.

– Denne differansen betegnes som «slippage». Ved tidligere stopp-loss-handler har klager opplevd slippage på fem tidels øre, selv om kursen noteres ned til en tidels øre og lavere, heter det i saksfremstillingen.

Kunden mener han gjorde handelen og satte stopp-loss-ordren etter anbefaling fra megleren i Nordea.

– En stopp-loss-ordre vil for en forbruker oppfattes som en absolutt begrensning av det tap som kan oppstå. Dersom det i markedet kan oppstå større tap, er dette en del av bankenes risikofunksjon, heter det i saksfremstillingen til kunden.

Krever erstatning for tidligere tap

Kunden krever både å få tilbakebetalt de 88.500 kronene, men også «slippage» han har opplevd ved tidligere handler, som han oppgir å utgjøre 90.000 kroner. Dermed krever kunden totalt å få erstattet 178.500 kroner.

Banken mener på sin side at kundens valutahandel skjer for kundens egen risiko. Det vises til at banken ikke har anbefalt kunden å kjøpe britiske pund, og heller ikke gitt ham råd om hvordan han skal handle.

– Banken garanterer ikke for utfallet av kundenes handel, heter det.

Klagen avvises

Finansklagenemnda mener det ikke er grunnlag for å gi kunden medhold i noe del av klagen.

– Ved valutaspekulasjon er det kunden som har risikoen for gevinst eller tap som følge av kursutviklingen. Megleren har ingen del av denne risikoen, slik klageren synes å mene, heter det i nemndas begrunnelse.

Samtidig vises det til at megleren tjener opp sitt vederlag enten kunden vinner eller taper på spekulasjonen, og at en stopp-loss-ordre ikke overfører noe risiko til banken for at valutaen lar seg selge til kursen som er satt.

Samtaleopptak

Etter å ha vurdert opplysningene i sakens dokumenter, inkludert et opptak av samtaler mellom kunden og to av bankens meglere, mener nemnda at banken heller ikke har erstatningsansvar for dårlig rådgivning eller for svake rutiner ved iverksettelsen av en stopp-loss-ordre. Nemda skriver blant annet at investoren driver valutahandel i stor stil.

– Nemnden vil nevne spesielt at klageren ikke kan høres med at han var ukjent med at tap på valutaspekulasjon kunne bli så stort som i denne saken. Heller ikke kan klageren gjøre ansvar gjeldende på det grunnlaget at han ble informert om salgskursen ved stopp loss-salget midt på natten, heter det i begrunnelsen. (Vilkår)

Krasjlanding for brexit?
Denne uken var det femte runde i forhandlingene mellom Storbritannia og EU, og forhandlingene står ganske fast. Les hele kommentaren til Kjetil Wiedswang i lenken under.
01:21
Publisert: