Like før jul i fjor vant Kjell Ove Kvalheim og Teleworld as på Svalbard en enstemmig seier mot Skatteetaten i Borgarting lagmannsrett i en syvårig momsstrid om spåtjenester.

Nå er det satt et endelig, og noe uventet, punktum i saken. Anken ble nemlig sendt inn én dag for sent og derfor avvist, viser en kjennelse fra Høyesteretts ankeutvalg den 6. mars.

Det var Regjeringsadvokaten førte saken på vegne av staten og Skatteetaten. Saken gjaldt etterberegning av utgående moms for Teleworld as på om lag 34 millioner kroner.

– Det er meget beklagelig at dette har skjedd. Vi vil nå gå gjennom våre interne rutiner for å sikre at det ikke skal skje igjen, sier regjeringsadvokat Fredrik Sejersted hos Regjeringsadvokaten.

– I den konkrete sak betyr det at lagmannsrettens dom nå er rettskraftig. Det forholder vi oss til, sier Sejersted.

«Feilkobling»

Ankefristen løp ut fredag 12. januar i år, men staten anket først lagmannsrettens dom til Høyesterett mandag 15. januar.

Når en ankefrist er utløpt, er egentlig saken avsluttet. Staten begjærte derfor såkalt oppfriskning for oversitting av ankefristen. Prosessfullmektigen som førte saken skal ha trodd at ankefristen først var 15. januar.

«Han har «ingen forklaring» på hvordan han har kommet frem til denne datoen, ut over at det «sannsynligvis har skjedd en feilkobling i mitt hode», heter det i kjennelsen.

Regjeringsadvokat Sejersted ønsker ikke å kommentere omstendighetene.

Prøvd i to instanser

Teleworld as viser til at saken ikke gjelder et prinsipielt spørsmål.

«I helhetsvurderingen har det også betydning at sakens realitet allerede er prøvd i to instanser med samme utfall begge ganger, og at det er sannsynlig at lagmannsrettens dom vil bli stående også etter en eventuell ankebehandling», mener selskapet, viser kjennelsen.

Det påpekes også at Teleworld as la til grunn at saken var avsluttet når ankefristen løp ut.

Staten må betale saksomkostninger på 61.250 kroner.

La ned kontor

Kjell Ove Kvalheim startet selskapet i 2006 for å tilby spåmanns- og spåkonetjenester på telefon og på nettet. Kvalheim ba Skatteetaten om en bindende forhåndsuttalelse om han kunne unngå moms ved å la spåtjenestene over telefon administreres av et kontor på Svalbard, og fikk ja.

I fire år ledet han bedriften med åtte heltidsansatte på Svalbard, hvor et kontor og callsenter formidlet kontakt med 40–50 spåkoner og -menn, bosatt i Norge, Sverige og Spania. Selskapet omsatte for drøye 160 millioner kroner de første fire årene i drift. I samme periode betalte selskapet 1,3 millioner kroner i skatter og avgifter.

I 2010 mente Skatteetaten at selskapet likevel skulle betale avgift på det som ble omtalt som «underholdningstjenester levert fra Svalbard», og krevde totalt 25 millioner kroner i moms for de tre første driftsårene. Derfor valgte selskapet å legge ned Svalbard-kontoret.

– Nå var det deilig å bli ferdig med denne saken. Dette har vært et veldig stort overtramp fra statens side. De har på alle mulige måter prøvd å stoppe oss, men har ikke hatt noen hjemmel i loven. Nå må jeg først oppsummere dette, jeg har ikke tatt stilling til hva jeg gjør videre, sier Kvalheim til DN tirsdag ettermiddag.

Kvalheim drifter fortsatt det han mener er Norges største spåsenter, nå gjennom selskapet Zentio as med base i Oslo.(Vilkår)

Nå kommer suven som hybrid eller med plass til syv
En ny generasjon Honda CR-V vil kunne løfte salget ettersom den blir større og kommer som hybrid,
00:51
Publisert: