I 2017 og 2018 publiserte magasinet Kapital og DN en rekke artikler om selskaper som overtalte eldre mennersker med penger i banken til å investere i ulike eiendomsprosjekter med dårlig avkastning. Artiklene viste at investeringene i beste fall var overpriset og at investorene i mange av tilfellene hadde kjøpt en liten flik av en komplisert struktur der det var få utsikter til avkastning eller mulighet for å selge seg ut. Mange følte seg lurt og anmeldte bakmennene for bedrageri.

For snart to år siden tok Oslo politidistrikt ut siktelser mot 12 personer i tilknytning til det DN har omtalt som Golden Oldies-sakene. Begrepet Golden Oldies henspiller på at eldre mennesker med penger i banken skal ha vært primærmålgruppen for de tilsynelatende kompetente og veltalende selgerne. Politiet startet etterforskning i kjølvannet av en anmeldelse fra Finanstilsynet.

For omverdenen har det vært uklart hvilke selskaper de siktet personene hadde tilknytning til. Politiet bekreftet at det dreide seg om fire komplekser, men ikke hvilke fire. Nå bekrefter politiet overfor DN at etterforskningen dreier seg om mulige ulovligheter begått i selskapene Indigo Finans, Justitia-gruppen, Omicron og Næringsspar.

For rundt halvannet år siden opplyste imidlertid Rune Skjold, som er seksjonsleder for økonomi- og spesialetterforskning ved Oslo politidistrikt, at bedrageridelen av siktelsene var lagt bort. Årsaken var at politiet mente det var vanskelig å bevise hva investorene var blitt lovet.

Løfter frem bedrageri igjen

Nå er imidlertid politiet i ferd med å snu i oppfatningen om hvorvidt det kan føres bevis for at kundene ble utsatt for bedrageri.

– Det er mulig vi klarer å bevise noen av bedrageriene. Vi etterforsker fortsatt forretningsførselen i selskapene, og etterforskningen fortsetter for fullt, blant annet med avhør av de fornærmede, sier Skjold til DN.

– Har noen av siktelsene blitt endret på nytt?

– Foreløpig har vi ikke endret siktelsene, men det kan bli endringer på et senere tidspunkt, sier Rune Skjold til DN.

Skjold vil ikke gi noe tidsanslag for når det kan bli fattet en påtaleavgjørelse i sakene.

– Vi jobber med mange saker samtidig, så det må vi ta litt underveis. Den totale størrelsen på bedrageriene får vi ta når tiltalene kommer, sier Skjold, med forbehold om at det tas ut tiltaler.

Ser på Justitia Gruppen

DN kjenner til at politiet etterforsker ett og ett kompleks av gangen. Mye av etterforskningen den siste tiden skal ha vært knyttet til et eiendomsprosjekt i Sarpsborg markedsført av Justitia-gruppen. Mange av investorene som kjøpte aksjer i Østfold Næringseiendom 1, et holdingselskap som skulle utvikle en eiendom i Maries gate i Østfold-byen, mente seg utsatt for uryddige forhold. Det kom frem at Justitia-gruppen hadde begynte å selge aksjer i selskapet før den hadde kjøpt det. Per Storberget, som var selskapets oppgjørsadvokat, ble senere fratatt advokatbevillingen. 

I etterkant gikk 25 investorer sammen og fikk arrest i 31,5 millioner kroner i verdier for å sikre sine krav mot bakmennene. Sakene ble forlikt høsten 2019, men det hindrer ikke at politiet forfølger den strafferettslige delen av det.

– For dem som ikke har hatt mulighet til å forfølge kravene sine sivilrettslig, er det positivt at politiet endelig prioriterer disse sakene, sier advokat Pål Sverre Hernæs som representerte de 25 investorene i forliket. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.