Fredag kom dommen fra Borgarting lagmannsrett i erstatningssaken med tidligere Yara-konsernsjef Thorleif Enger i kjølvannet av den såkalte Yara-saken.

Lagmannsretten ga Enger delvis medhold i kravet om erstatning for økonomiske tap.

– Jeg er glad og lettet over å få beskjeden. Jeg fikk beskjed for en halvtimes tid siden, da min advokat ringte, skriver Enger i en tekstmelding.

Statens advokat, Arne Johan Dahl fra Regjeringsadvokaten, sier han vil vurdere dommen nærmere sammen med Statens sivilrettsforvaltning, organet som først fattet vedtaket om å ikke tilkjenne Enger erstatning.

– Lagmannsretten mener Engers opptreden i forbindelse med konsulentavtalen i India, blant annet knyttet til utbetaling av en million dollar til en konsulent, gjorde det naturlig at det ble iverksatt etterforskning. Engers erstatning ble derfor satt ned. Samtidig mener lagmannsretten at det ikke er grunn til å sette ned erstatningen på grunn Libya-forholdet. Resultatet blir at Enger får erstatning og oppreisning, men at erstatningen settes noe ned.

Økokrim, som sto for etterforskning og påtale i saken, viser til uttalelsene fra statens advokat Dahl.

11,6 millioner kroner

I tingretten ble Enger ikke tilkjent noen erstatning.

Lagmannsretten gir Enger erstatning for økonomisk tap med rundt 9,3 millioner krone. Inkludert renter og saksomkostninger fra både tingretten og lagmannsretten får Enger totalt 11,6 millioner fra staten. Det er samtidig flere millioner kroner lavere enn Enger krevde i erstatningssøksmålet. Han argumenterte for erstatning, oppreisning og renter på rundt 16 millioner kroner, i tillegg til å få dekket advokatkostnader.

Årsaken er at lagmannsretten hverken ga Enger eller staten helt rett: På den ene siden fikk Enger full erstatning for alt økonomisk tap som følge av at tiltale ble tatt ut, slik at han måtte gjennom straffesak i domstolene. På den annen side ga lagmannsretten staten rett i ett av to etterforskningsspørsmål: staten mente det var rimelig at Enger bar de økonomiske konsekvensene av etterforskningen av det såkalte «India-sporet», men ikke etterforskningen av det såkalte «Libya-sporet».

Yara-saken gjaldt bestikkelser av henholdsvis den libyske eks-oljeministeren og en høytstående indisk byråkrat via hver av deres sønner, som fikk bestikkelsene i form av konsulenthonorar. Lagmannsretten la til grunn at Enger ikke ble informert om utbetalingen til Libya, eller konsulentavtalen som ble inngått muntlig.

I det såkalte India-sporet la domstolen til grunn at Enger var klar over at Yara hyret en indisk konsulent og hvem han var sønn til. Enger hadde også godkjent en utbetaling på en million dollar, uten å iverksette undersøkelser eller stille spørsmål: «Lagmannsretten mener at Enger burde ha gjort mer. Det er tale om et forholdsvis betydelig beløp i et korrupsjonsutsatt land», skriver lagmannsretten.

Utgangspunktet for reglene om erstatning etter straffeforfølgning er at personer som frifinnes ikke skal måtte bære de økonomiske konsekvensene av etterforskning og straffesak i domstolene. Unntaket er hvis personens handlinger ga incentiv til etterforskningen, eller om personen hadde rimelig grunn til å handle, eller la være å handle, som han eller hun gjorde.

Krevde først 19,5 mill.

Dokumenter DN fikk tilgang på i 2019 viste at Enger hadde krevd til sammen 19,5 millioner kroner i erstatning og oppreisning fra Økokrim. Statens sivilrettsforvaltning, organet som vurderer og utbetaler erstatningskrav etter frifinnelser og henlagte siktelser, fattet deretter et vedtak hvor svaret var null kroner og et budskap om at Enger burde gjort mer før han undertegnet to viktige dokumenter, dokumenter som Yara senere har erkjent innebar korrupte utbetalinger.

Etter svaret fra Statens sivilrettsforvaltning varslet Enger at han ville saksøke staten. Dommen fra lagmannsretten er ikke rettskraftig, som betyr at saken kan ankes. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.