I en fersk dom fra Romsdals tingrett kommer det frem at tidligere rådmann Hilmar Windstad er kjent skyldig i grovt underslag og utroskap. Som følge av dette ble han dømt til ett års fengsel hvorav halvparten gjøres betinget som følge av lang behandlingstid. Han ble også dømt til å betale over 750.000 kroner i erstatning til samferdselsselskapet Samspleis, et av selskapene han tilegnet seg penger fra. Aksjonærer i selskapet var kommuner i Romsdal og på Nordmøre, Møre og Romsdal fylkeskommune og enkelte private bedrifter.

Det var Romsdals Budstikke som omtalte dommen først.

DN har vært i kontakt med Windstad som ikke ønsker å kommentere dommen, og henviser til sin advokat Roy Peder Kulblik.

– Dommen vil bli anket, sier Kulblik, som ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.

I retten ba han om at klienten skulle bli frikjent.

– Samlet sett er det ikke utvist nok forsett i forhold til utroskapsbestemmelsen i loven, sa han, ifølge Romsdals Budstikke.

Mulig svindel

Hilmar Windstad var frem til 2009 rådmann i Molde kommune. Ett år før han gikk av med pensjon opprettet Windstad enkeltmannsforetaket Windstad Consult. Gjennom dette selskapet har den tidligere rådmann fått overført midler fra andre selskaper og en forening der han selv satt med kontrollen, og på denne måten mottatt midler han ikke hadde krav på, ifølge dommen. Overføringene skjedde mellom 2012 og 2015.

I det samme tidsrommet gjorde Windstad overføringer til blant annet Nigeria og Storbritannia på cirka 7,5 millioner kroner. Windstad har forklart at overføringene til Nigeria og Storbritannia var investeringer i eiendom. Avkastningen har imidlertid uteblitt, og Windstad har i perioden opparbeidet seg en økende gjeld. Retten mener den tidligere rådmannen med stor sannsynlighet er blitt utsatt for svindel.

– Man kan ha forståelse for panikken hans. På et tidspunkt tror han 3,5 millioner tapt. Den eneste «melkekua» han har er Samspleis, som han bruker for å tilfredsstille de stadig nye kravene fra Storbritannia, sa aktor Magne Nyborg i rettssaken, ifølge Romsdals Budstikke.

Ifølge avisen ble Windstad lovet en utbetaling på 36 millioner kroner. Overføringene skjedde etter at han fra en kvinne på nettet ble tilbudt å kjøpe seg inn i et arveoppgjør i England, som skulle gi ham 40 prosent av fortjenesten i et eiendomssalg.

Misbrukt tillit

I dommen legger retten vekt på at den tidligere rådmannen har utnyttet en særlig tillit og at Windstad i kraft av tidligere stillinger og erfaring har hatt en ubegrenset tillit.

«Denne tilliten medførte blant annet at det ble overlatt til tiltalte å engasjere regnskapsførere og revisor og disse er valgt i kraft av tiltaltes tidligere relasjoner til disse. Disse relasjonene medførte at tiltalte fikk stort handlingsrom og at det ikke ble stilt spørsmål ved tiltaltes disposisjoner», står det i dommen.

I tillegg til å ha vært rådmann, har Windstad vært president i Norges Cykleforbund, medlem i Norges Olympiske Komité og innehatt en rekke styreverv i næringslivet. Han har også mottatt Kongens fortjenstmedalje.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.