Ved Oslo tingretts dom av 16. juni 2022 ble de omtalte i denne artikkelen, Jarle Dørum Karlsson og Håkon Kaland, frifunnet for tiltalen om grovt bedrageri. Oslo tingretts dom er rettskraftig. Lenke til DNs omtale av frifinnelsene finner du her.

Etter flere år med etterforskning har Oslo politidistrikt tatt ut tiltale mot to av de mest sentrale personene i det fallerte Golden Oldies-selskapet Indigo Finans.