I en kjennelse fra Nedre Ringerike tingrett kommer det frem at politiet får beholde beslaget i Tom Hagens bolig i Lørenskog.

Det gis rett til beslag i boligen frem til 13. november 2020 uten en ny kjennelse.

Overfor NTB har Tom Hagens forsvarer Stein Holden uttrykt at han er overrasket over kjennelsen og at de kommer til å anke saken til lagmannsretten.

– På bakgrunn av det som fremkom i rettsmøtet er vi noe overrasket over kjennelsen, og vi synes det er naturlig å be om lagmannsrettens vurdering av spørsmålet, skriver Hagens forsvarer Svein Holden til NTB.

Ifølge dommen er retten samlet i synet om at politiet har begrunnet et fortsatt behov for beslag i boligen for både planlagte kriminaltekniske undersøkelser og mulige nye undersøkelser. Etter rettens syn er dette behovet ikke tilfredsstillende ivaretatt dersom Tom Hagen i mellomtiden har tilgang til boligen.

– Påtalemyndigheten er fornøyd med at tingretten er enig i at det er nødvendig og forholdsmessig å holde huset i beslag, slik at politiet kan sluttføre sine undersøkelser på åstedet. Vi har forståelse for at det er belastende for siktede å ikke kunne bo i eget hjem, men i dette tilfellet mener vi hensynet til etterforskningen må veie tyngst, sier politiinspektør Gjermund Hanssen i en pressemelding.

Milliardæren Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone Anne-Elisabeth Hagen som har vært savnet fra hjemmet i Lørenskog siden 31. oktober 2018. Tom Hagen nekter straffskyld.

– Står uten adgang til søkeflukt i eget hjem

Forsvareren til Tom Hagen, Svein Holden, har ifølge kjennelsen blant annet argumenter for «Det er vist til at siktede utsettes for et massivt mediepress, og står uten adgang til å søketilflukt i eget hjem. Han har allerede måttet tåle over lengre tid å være uten tilgang til egenbolig.»

Holden mener at de planlagte undersøkelser som beskrevet i retten ikke kan kunne ha noen sentral bevisverdi og at det ikke er konkretisert noen risiko forbundet med at siktede Tom Hagen kan ha bo der mellom de planlagte undersøkelsene.

«Selv om det for tiden er stor offentlig interesse rundt hans person, bør det etter rettens syn være mulig for siktede ut fra hans situasjon å fremskaffe alternativt husvære fram til de kriminaltekniske undersøkelsene av det antatte åstedet for en alvorlig straffbar handling mot hans kone er tilstrekkelig kvalitetssikret» skriver tingrettsdommeren. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.