DN kommer tilbake med mer!

Lagmannsrettens avgjørelse om å løslate drapssiktede Tom Hagen står, etter at Høyesterett avslo politiets anke. Dermed løslates Hagen.

Det kommer frem av en kjennelse i Høyesterett, som påpeker at deres ankeutvalg kun kan prøve lagmannsrettens saksbehandling og generelle lovtolking.

«Ankeutvalget finner det enstemmig klart at anken ikke kan føre frem. Anken forkastes i medhold av straffeprosessloven § 387 a første ledd.», heter det.

Det var VG som først omtalte kjennelsen.

– Dette er på ingen måte noen overraskelse, sier Holden til avisen.

Holden vil ikke si noe om til hvorvidt han tror Hagen kan bli pågrepet på nytt etter løslatelsen.

– I så fall må politiet ha fått vesentlig ny informasjon i tiden etter pågripelsen, og det kan ikke jeg bedømme. Jeg er ikke så opptatt av den hypotetiske muligheten for at dette skal skje.

Til tross for at Lagmannsretten ba om Hagens løslatelse, fikk politiet medhold i at Hagen skulle holdes i varetekt til Høyesterett hadde tatt stilling til saken. Altså har ikke Hagen blitt løslatt før nå.

I en pressemelding sier påtaleansvarlig Haris Hrenovica at politiet tar Høyesteretts avgjørelse til etteretning.

– Vi forholder oss derfor til Lagmannsrettens kjennelse om at grunnlaget for varetektsfengsling av Tom Hagen er vurdert til å ikke være er til stede nå.

Han understreker at etterforskningen fortsetter, og at Hagen fremdeles er siktet i saken.

– Vårt mål er fremdeles å finne Anne-Elisabeth Hagen, å få vite hva som har skjedd med henne og hvem som har en rolle i saken.

Hagen ble pågrepet og siktet for drap på sin kone Anne Elisabeth Hagen 28. april, og fremstilt for varetekt. Eidsivating lagmannsrett mente imidlertid at det ikke var skjellig grunn til å mistenke Hagen for drap eller medvirkning til drap, og ba om at han ble løslatt.

Lagmannsrettens kjennelse ble kjent torsdag 7. mai, og politiet anket saken til Høyesterett, men har altså fått avslag.

Kjennelsen i lagmannsretten ble avsagt med dissens. Én av tre lagdommere mente det samlede bevisbildet gjorde at det forelå skjellig grunn til mistanke.

Med andre ord tror ikke dommerne at det er såkalt sannsynlighetsovervekt – mer enn 50 prosent sannsynlighet – for at Hagen har gjort det politiet anklager ham for.

Fredag morgen ble det klart at Politiet hadde pågrepet en mann i 30-årene fra Østlandet i forbindelse med Anne-Elisabeth Hagens forsvinning. Påtaleansvarlig Haris Hrenovica bekreftet at pågripelsen ble fremskyndet på bakgrunn av Lagmannsrettens kjennelse.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.