Politiets arbeid med å sikre spor i Sloraveien 4 kan fortsette. Det er nå avklart etter lagmannsretten har behandlet anken fra Tom Hagens forsvarer, Svein Holden.

Dette kommer frem i en pressemelding onsdag.

14. mai 2020 fikk politiet medhold fra Nedre Romerike tingrett i at arbeidet med å ransake og sikre spor og bevis i Sloraveien 4 kunne fortsette.

Tom Hagens forsvarer, Svein Holden, anket tirsdag 26. mai 2020 tingrettens kjennelse inn for Eidsivating lagmannsrett.

- Vi ga retten et tilsvar på anken innen fristen fredag klokken 10, og vi konstaterer at en enstemmig lagmannsrett er enig med påtalemyndigheten i at vilkårene for ransaking er oppfylt, sier politiadvokat Haris Hrenovica.

Belastende

Politiet har forståelse for at flere etterforskningsskritt som gjennomføres i etterforskningen er belastende for nær familie av Anne-Elisabeth Hagen, men etter politiets mening er det fremdeles viktig å gjennomføre detaljerte kriminaltekniske undersøkelser i Sloraveien.

- Vårt mål er å få svar på hva som har skjedd med Anne-Elisabeth Hagen. I tillegg til at Sloraveien 4 var hennes bolig, mener vi også at det er et åsted for en alvorlig straffbar handling. Så lenge det er potensiale til å finne et svar, ønsker vi å fortsette undersøkelsene. Noen undersøkelser gir oss svar, andre gir oss nye spørsmål. Vi erkjenner at vi ikke har alle svarene ennå. Både av hensyn til etterforskningen, men ikke minst av hensynet til fornærmede og etterlatte, er det viktig at saken blir grundig etterforsket og at vi gjør det vi kan for å finne svar på hva hun ble utsatt for 31. oktober 2018, sier Hrenovica.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.