I juli i fjor ble det kjent at advokat Tor Hilmar Eggesvik var tiltalt for grovt bedrageri.

Etter 43 år som advokat ble han suspendert av Advokatbevillingsnemnden, fordi han ifølge tiltalen forsøkte å lure skattemyndighetene til å frafalle store deler av et skattekrav mot hans senere bedrageridømte klient Are Abrahamsen.

Oslo Statsadvokatembete mente de kunne bevise at Eggesvik, i kraft av å være advokat for Are Abrahamsen, som senere ble døm til fem års fengsel for grovt bedrageri, selv har begått grovt bedrageri.

Tirsdag denne uken falt dommen i Oslo tingrett, der advokaten ble funnet skyldig og dømt til fengsel i fire måneder. Det var i tråd med aktors påstand, der 30 dager gjøres betinget med en prøvetid på to år.

– Jeg er helt uenig i dommen og den vil bli anket, er Eggesviks umiddelbare kommentar til DN.

Seks vitner avga forklaringer i retten, og i dommen heter det at Eggesvik er satt under tiltale «for i hensikt å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning å ha fremkalt, styrket eller utnyttet en villfarelse, og rettsstridig forledet noen til en handling og derved voldt tap eller fare for tap for noen.»

Da Kemneren i Asker og Bærum i en sak i 2014 krevde utlegg på 580.000 kroner, sa Eggesvik at Abrahamsen ikke hadde midler til å betale – selv om han skal ha visst at dette ikke var tilfellet. Påtalemyndigheten mente Eggesvik narret kemneren til å kutte rundt 350.000 kroner i renter, mot at Abrahamsen betalte selve skattekravet på snaut 230.000 kroner.

Hvem eide huset?

Advokat Pål Sverre Hernæs fra Advokatfirmaet Hjort er Eggesviks forsvarer. Da dommen falt i fjor sommer svarte han følgende i en epost på vegne av sin klient:

– Eggesvik stiller seg undrende til at han er tiltalt for å ha bedratt Skatteetaten for et foreldet rentekrav, når Skatteetaten selv engang ikke har anmeldt forholdet. Suspensjonen av Eggesviks advokatbevilling er kun en følge av siktelsen som vi mener det ikke er grunnlag for, og bevillingen burde derfor ikke blitt suspendert.

Denne villaen i Gamle Leangvei 20 i Asker er stridens eple i saken mot advokat Tor Hilmar Eggesvik.
Denne villaen i Gamle Leangvei 20 i Asker er stridens eple i saken mot advokat Tor Hilmar Eggesvik. (Foto: Fredrik Solstad)

Kjernen i saken koker ned til hvem som er den reelle eieren av en bolig i Gamle Leangvei, i Asker kommune litt vest for Oslo. Ifølge tiltalen skal Eggesvik ha skjult at Abrahamsen var den reelle eier av et huset, et hus som Abrahamsen eide frem til det ble solgt på tvangssalg i 2001.

Kjøper av huset var da Harbo Invest, et selskap som i 2014 var heleid av advokat Eggesvik. Eggesvik hevdet at Harbo Invest kjøpte huset for at Abrahamsen kunne fortsette å bo der ved å betale leie til investeringsselskapet. Ifølge tiltalen skal den profilerte advokaten også ha kjent til at Abrahamsen hadde godt over to millioner kroner stående på en konto i Danske Bank i Luxembourg da advokaten søkte om akkord for klienten.

Flere rettssaker

Den aktuelle bedragerisaken er ikke første gang Eggesvik blir straffeforfulgt. I 1989 ble han ilagt et forelegg i forbindelse med en sak. Hans advokat Pål Sverre Hernæs har vist til kommentarer han ga til DN i 2020 om de tidligere sakene.

– Eggesvik ble ilagt et forelegg han mener det ikke var grunnlag for og som han mener ikke ble fulgt opp videre av politiet, sa Hernæs.

I 2003 forsvarte han seg mot en tiltale for hvitvasking og regnskapsjuks. Da ble han frifunnet for punktet om hvitvasking, men dømt til å betale en bot på 25.000 kroner.

– I 2003 ble Eggesvik frikjent for det vesentligste av tiltalen og kun idømt en mindre bot. Retten mente saken hadde gått utover sine bredder og at Eggesvik ikke var uskikket til å drive som advokat, sa Hernæs.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.