Dårlig håndverk i departementet

Oslo By Steinerskole tapte erstatningssak, men Høyesterett valgte å ikke ta stilling til om Kunnskapsdepartementet hadde opptrådt uaktsomt.

Publisert: Oppdatert:

Artikkelforfatteren ber ansvarlig statsråd i Kunnskapsdepartementet, Torbjørn Røe Isaksen (H), lese dommen nøye. Foto: Aleksander Nordahl
Artikkelforfatteren ber ansvarlig statsråd i Kunnskapsdepartementet, Torbjørn Røe Isaksen (H), lese dommen nøye. Foto: Aleksander Nordahl (Foto: DN)