– Jeg har solgt huset, hytta og seilbåten og har ingenting. Ingen frie midler. DNB har tatt fullstendig kontroll over økonomien min. Jeg har bare pensjonen min, men også den er avkortet, sier Tore Kjos til DN etter at DNB vant frem mot 79-åringen i Oslo tingrett.

Tore Kjos er storebror til Norwegian-gründer Bjørn Kjos (76). På midten av 1980-tallet overtok brødrene sammen et konkursrammet verft på Vestlandet – Ankerløkken Verft i Førde. Deler av verftet ble videreført som Read Group as og konsentrerte seg om seismikk- og brønnteknologi. Mens lillebror Bjørn etter hvert gikk over til luftfart, drev storebror Tore alle år seismikkselskapet Read fra hovedkontoret på Hvalstad i Asker, med virksomhet i land som USA, Mexico, Brasil og Nigeria.

Tore Kjos var dessuten medeier sammen med broren i HBK Holding, som eide vel en fjerdedel av flyselskapet Norwegian. Da de økonomiske problemene i Read tårnet seg opp tok han offentlig til orde for salg av Norwegian, blant annet til British Airways-eier IAG i 2018, fordi han trengte pengene. Dette skjedde som kjent ikke og Norwegian-aksjene ble desimert i verdi etter pandemien, mens Kjos' heleide seismikkselskap Read Group gikk konkurs.

Tvangssalg

Read Group lånte 39,5 millioner kroner i DNB høsten 2018, for å refinansiere gjeld. Kjos personlig kausjonerte for lånet, og banken fikk førsteprioritets pant på ni millioner kroner i en fritidseiendom i Nesbyen og i aksjene hans i flyselskapet Norwegian. På den tiden var Norwegian-aksjene til Kjos verdt over 200 millioner kroner, mens Read Group var verdt 150 millioner kroner, kom det frem i retten.

Lånet ble etter noen måneder misligholdt, men refinansiert sommeren 2019 med et nytt lån i DNB på 40,7 millioner kroner, fortsatt med Kjos som personlig kausjonist og pant i eiendommen i Nesbyen og Norwegian-aksjene. I mai 2020 ble Read tatt under tvangsoppløsning, og i februar 2021 slo bostyrer fast at det ikke var dekning til kreditorene i boet. DNB hadde da et krav på nesten 42 millioner kroner, inkludert renter, mot Read, og banken gikk da på Kjos personlig som kausjonist.

Høsten 2021 gikk eiendommen i Nesbyen på tvangssalg for vel ni millioner kroner som ble avregnet mot lånet, og på nyåret i år knapt 50.000 kroner etter salg av Norwegian-aksjer. Hovedstolen på lånet var etter dette på 31,6 millioner kroner.

Kjos, som selv førte saken i tingretten uten advokat, la i retten frem påstand om frifinnelse. Subsidiært mente han at saken måtte utsettes i minst seks måneder, eller helst et år, og at han innen den tid ville ha skaffet pengene.

– Jeg hadde ikke råd til advokat, og jeg stilte omtrent fra sykesengen. Men det er klart, det går jo ikke når DNB stiller med sine advokater, sier Kjos.

Retten avviste fullstendig påstandene om utsettelse og dømte Kjos til å betale knapt 38,3 millioner kroner, som består av hovedstol pluss renter på 6,7 millioner kroner. Han er i tillegg dømt til å betale DNBs saksomkostninger på vel 160.000 kroner.

«Kjos hadde alle nødvendige opplysninger for å vurdere sin egen risiko ved å kausjonere. Han forsto risikoen som ligger i å kausjonere, men mente at dette ikke var noe problem fordi Read Group as ville klare å få penger fra prosjektene», heter det i dommen.

Mexico-trøbbel og pandemi

Kjos fremholdt i retten at det var hendelser utenfor hans kontroll som gjorde at både han personlig og hans selskap Read ikke kunne gjøre opp for seg, og at han derfor måtte frifinnes.

Kjos argumenterte i retten med at Norwegian-aksjene som ved inngåelsen av pantet var verdt over 200 millioner kroner, brått var verdiløse på grunn av koronapandemien og den påfølgende restruktureringen av flyselskapet.

Kjos argumenterte også med at Read Group ved inngåelsen av pantet var verdt 150 millioner kroner, blant annet knyttet til et seismikkprosjekt i Mexico. Her forklarte han at han var blitt lurt av en forretningspartner i Mexico. Kjos fortalte i retten at han på denne måten var blitt frastjålet 60 millioner kroner, og at de seismiske dataene på sikt har en totalverdi på 400 millioner kroner.

– Jeg hadde ingen intensjon om å lure DNB, og jeg hadde midler. Men så kom pandemien og alt gikk til helvete med Norwegian, og jeg ble frastjålet 60 millioner kroner i Mexico. Jeg har ikke noe ansvar for disse tapene, sier Kjos.

– Jeg har gjort alt

Kjos sier han i løpet av seks måneder til et år ville klart å inndrive pengene fra Mexico. Han mener DNB burde støttet ham i dette i stedet for å ruinere ham, og at banken da også ville fått pengene sine tilbake. DNBs advokater sa i retten at Tore Kjos har stilt gyldig og bindende kausjon for lån til Read Group as. Det ble videre anført at det ikke foreligger noen omstendigheter som tilsier at Kjos bør få unnslippe sin betalingsplikt.

– Jeg har gjort alt for å berge denne saken og jeg har forsøkt å forhandle med DNB, men de viste ingen interesse. Nå får banken ingenting, sier Kjos.

Han sier han ikke vil anke saken videre.

– Nei, jeg har ikke midler, og dette tar veldig på og jeg vært mye syk. Jeg er tross alt godt oppe i årene, og jeg kan ikke yte mer enn jeg klarer, sier Kjos.

Tore Kjos og kona solgte i fjor sommer huset de i tre tiår har eid på Nordberg i Oslo for 19,5 millioner kroner.

DNB er naturlig nok tilfreds med dommen.

– Det er veldig leit når vi må møte kunder i retten. Likevel er vi fornøyd med å få en avklaring i denne saken, der vi har fått fullt medhold av retten, sier DNBs kommunikasjonsdirektør Vibeke Lewin.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.