Riksadvokaten skal føre tilsyn med hele instruksverket og saksbehandlingsrutinene til Økokrim og vil gå inn i flere enkeltsaker for å kontrollere kvaliteten på blant annet siktelser og tiltaler. Det fremkommer i Riksadvokat Tor-Aksel Busch' oppsummering av den eksterne granskningen av Transocean-saken, ifølge Rett24.

– Riksadvokaten kommer både til å gjennomgå utvalgte enkeltsaker og undersøke hvordan tiltakene Økokrim har pekt på som en del av oppfølgingen av Transocean-saken er gjennomført, og hvordan det virker i praksis, sier assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther.

Økokrim har tatt grep

Granskningsrapporten etter Transocean-saken – gigantsaken mot riggselskapet Transocean, også omtalt som norgeshistoriens største skatteunndragelsessak – forelå sommeren 2017 og har vært på høring. Av oppsummeringen som Riksadvokaten har sendt justisministeren, fremgår det at Økokrim har tatt flere grep for å bedre internkontrollen og kvalitetssikre straffesaksbehandlingen. Arbeidet pågår fortsatt, ifølge oppsummeringen.

«Riksadvokaten vil i større grad enn før følge opp utviklingsarbeidet i Økokrim, herunder de pågående prosesser det er vist til ovenfor. Det tas som ledd i dette sikte på å gjennomføre et omfattende tilsyn i løpet av 2019. (…) Som ledd i tilsynet vil Riksadvokaten vurdere hensiktsmessigheten av gjeldende regler og rutiner, og dessuten kontrollere etterlevelsen av reguleringene», skriver Riksadvokaten.

Blankt frifunnet

Tre tiltalte skatterådgivere og to Transocean-selskaper ble blankt frifunnet da Oslo tingrett i 2014 avsa dom i skatteunndragelsessaken. Dagen før saken skulle opp for Borgarting lagmannsrett i 2016, valgte Økokrim å trekke anken. Da hadde det gått elleve år siden Økokrim begynte å etterforske den.

Økokrim mente opprinnelig å kunne bevise at det ble unndratt rundt 10 milliarder kroner fra beskatning i forbindelse med drift og internsalg av tolv borerigger fra virksomheten i Norge til forskjellige selskaper på Caymanøyene.

– Riksadvokaten har ansvaret for å gjennomføre tilsyn med Økokrim, og vi imøteser det varslede tilsynet i 2019, sier assisterende Økokrim-sjef Hedvig Moe til NTB.

Advokat: – Betydelige endringer

Advokat Anders Brosveet har representert Sverre Koch, som var tiltalt i saken. Han mener Riksadvokaten har lyttet til de innspillene Advokatforeningen kom med i høringsrunden.

– Selv om formen er forsiktig, fremgår det klart at betydelige endringer må til. Økokrim har nok tatt tak i en del allerede, men enkelte problemstillinger favner mye mer generelt. Det gjelder blant annet notoritet og dokumentføring av all korrespondanse – inkludert eposter – og ryddighet i forholdet til statsetater som prosessuelt sett er fornærmet, for eksempel skatt, eller kontrolletater som Arbeidstilsynet, Finanstilsynet og lignende, sier han til Rett24.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Når Ragnhild Mowinckel jager etter den perfekte svingen, har hun en helt bestemt dans på netthinnen
Hun ble plutselig en av verdens aller beste alpinister.
01:49
Publisert: