Trekker Kulturdepartementetinn for byfogden

Reiseklubben World Ventures (WV) bringer Kulturdepartementet inn for Oslo byfogdembete og krever midlertidig forføyning overfor departementet.

Publisert: Oppdatert: