– Det er helt uvirkelig for meg å stå her. Det er helt absurd å være tiltalt for markedsmanipulasjon. Jeg har opptrådt ryddig og redelig hele mitt arbeidsliv, sa den tidligere investeringsrådgiveren i det internasjonale fondet Triton i Oslo tingrett.

Sammen med en obligasjonsmegler i Arctic Securities er han av Økokrim tiltalt for markedsmanipulasjon og innsidehandel i obligasjonsmarkedet. Det er første gang Økokrim har tatt ut tiltale for manipulasjon i dette markedet.

– Det er min oppriktige mening at jeg ikke har gjort noe galt. Det er heldigvis også alle som jeg har snakket med i obligasjonsbransjen enig i, sa han i retten.

Skal ha manipulert prisene

Tirsdag startet hovedforhandlingene i straffesaken mot den tidligere rådgiveren og Arctic-megleren. Økokrim mener de to tiltalte en fredag og etterfølgende mandag i august 2016 skal ha manipulert kursene på obligasjoner utstedt av oljeserviceselskapet Beerenberg. Ifølge Økokrim har de to omsatt obligasjonene til lavere kurser for å trekke ned markedsprisen før investeringsrådgiveren og fondet Triton skulle kjøpe obligasjoner til en avtalt makspris.

Rådgiveren, født og oppvokst i Norge, har bodd i London de siste 19 årene sammen med sin kone og to barn, men har nå flyttet til Portugal. Han jobber ikke lenger i Triton, men fortalte i retten at han hadde kommet seg inn i selskapets toppgruppe.

– Da vi feiret 40-årslaget til kona, tenkte jeg: «Jeg er glad for at det går så bra på jobb og at det går så bra på hjemmebane», sier han, med blikket festet på dommeren, før han så ned på den store notatblokken sin, snudde gifteringen på venstrehånden fra side til side og så opp på dommeren igjen.

– Det var helgen før Økokrim og engelsk politi banket på døren og hele livet ble snudd på hodet, sier han.

– Brukt i et slags eksperiment

Rådgiveren sa at han hadde forventet at Økokrim skulle henlegge saken etter han hadde forklart seg i seks dager. Han sa også at Økokrim hadde forandret siktelsen fire ganger i løpet av det siste året.

– Jeg sitter igjen med en slags følelse av at jeg blir brukt i et slags eksperiment. Jeg er overbevist om at tiltalen som ligger der er basert på en stor misforståelse fra Økokrims side om hvordan obligasjonshandel fungerer, sa han.

Obligasjoner er gjeldspapirer utstedt av selskaper eller land som investorer kan kjøpe. For eksempel: Man kan investere 100 millioner kroner i en obligasjon med en løpetid på fem år. Da overfører man gjennom et meglerhus 100 millioner kroner til selskapet, som etter fem år betaler tilbake de 100 millioner kronene. I tillegg får man betalt renter, kalt kupong, for de fem årene.

Renten på obligasjonene avhenger av risikoen knyttet til investeringen. Statsobligasjoner er ansett som veldig sikre og har ofte forholdsvis lav rente. Obligasjoner utstedt av selskaper med god soliditet kalles «investment grade», og er også ansett som rimelig sikre. Men så finnes det høyrenteobligasjoner, søppelobligasjoner og såkalt «distressed debt» som er lån utstedt av selskaper med svært presset likviditet. Disse obligasjonene har langt høyere rente.

– Misbrukt grunnleggende tillit

Hverken investeringsrådgiveren eller Arctic-megleren erkjenner straffskyld i saken.

– Sakens kjerne gjelder misbruk av markedet for foretaksobligasjoner gjennom manipulasjon og utnyttelse av manipulasjonen ved innsidehandel. Felles for de tiltalte er at de gjennom sin markedsadferd som profesjonelle aktører har misbrukt grunnleggende tillit som er nødvendig for å ha et velfungerende verdipapirmarked, sa statsadvokat i Økokrim, Inge Svae-Grotli, i retten.

Disse fire representerer påtalemyndigheten, som har tiltalt to personer for markedsmanipulasjon og innsidehandel. Fra venstre: førstekonsulent Jorunn Jørgensen, spesialetterforsker Einar Strømstad, politiadvokat Lars-Kaspar Andersen og aktor og statsadvokat Inge Svae-Grotli.
Disse fire representerer påtalemyndigheten, som har tiltalt to personer for markedsmanipulasjon og innsidehandel. Fra venstre: førstekonsulent Jorunn Jørgensen, spesialetterforsker Einar Strømstad, politiadvokat Lars-Kaspar Andersen og aktor og statsadvokat Inge Svae-Grotli. (Foto: Gunnar Blöndal)

På investeringsrådgiverens påstand om at Økokrim kanskje har manglende kunnskap om obligasjonsmarkedet, svarte Svae-Grotli slik:

– Vi registrerer at det kommer sånne utsagn. Det må nesten stå for hans egen regning. Vi har forståelse for at det er en stor belastning å være tiltalt og at man ønsker å gi uttrykk for sitt syn. Vi skal behandle denne saken over fire-fem uker og vi vil få godt belyst hvordan obligasjonsmarkedet og reglene for det virker, sa han.

«Alle» ville forklare hva obligasjoner er

Advokatene til de tiltalte, i tillegg til investeringsrådgiveren selv, brukte store deler av tiden på å forklare dommerne hvordan obligasjonsmarkedet fungerer. Triton-rådgiverens advokat, Anders Morten Brosveet, mener handelen mellom hans klient og obligasjonsmegleren ikke faller under bestemmelsen om markedsmanipulasjon, og dermed heller ikke av innesidehandelsforbudet.

– Det vil bli grundig belyst at dette er et marked som egentlig ikke er et marked. Det er en serie en-til-en-forhandlinger mellom investorer, og i stor grad obligasjonsfond som store institusjonelle investorer, som går gjennom meglere. Det er ingen gjennomlysning i ordrebildet og ingen informasjonsplikt av hva som finnes av interesse på kjøps- og salgssiden, sa Brosveet.

Han understreket at det ikke er handel i selskapsobligasjoner over Oslo Børs, og sa obligasjonsmarkedet er et forhandlingsdrevet marked i motsetning til regulerte børser som er et auksjonsdrevet marked hvor man legger inn ordre.

– Det er ikke mulig å sikre kursen hvis vi ikke har en auksjonsplattform. Det er rent praktisk ikke mulig, sa han, som et svar på at Økokrim mener de to tiltalte skal ha drevet ned markedsprisene på obligasjonene og sikret en avtalt makskurs da rådgiveren skulle kjøpe.

Prøvde først Danske Bank

Obligasjonsmeglerens advokat, Pål Sverre Hernæs, mener handlene som har funnet sted gjennom hans klient ikke utgjør straffbar kursmanipulasjon eller innsidehandel. Han mener saken må ses i lys av hvordan en obligasjonsmegler jobber, nemlig å få lukket handler mellom to parter.

– Det er verdt å merke seg at for megler er kundens intensjon og hensikt ukjent, sa han.

Han trakk også frem årsaken til at saken først dukket opp på Økokrims bord. Investeringsrådgiveren fra Triton hadde nemlig først tatt kontakt med en megler i Danske Bank for å selge en liten post obligasjoner, men megleren avslo.

– Denne episoden har som sagt ikke min klient noe med å gjøre, sa Hernæs.

Obligasjonsmegleren fra Arctic er i permisjon fra jobben mens rettssaken pågår. Den tidligere investeringsrådgiveren ønsker ikke å kommentere saken.

I forbindelse med straffesaken er det gjort beslag av både lydfiler og skriftlig dokumentasjon.

– Bevisene i saken består i stor grad av helt tidsnære bevis både muntlig og skriftlig gjennom at vi har faktiske samtaler på lyd da de fant sted. Her kan vi høre hva som skjedde. Vi kan se hva som ble skrevet, sa statsadvokat Inge Svae-Grotli.

Med seg fra Økokrim har han politiadvokat Lars-Kaspar Andersen, førstekonsulent Jorunn Jørgensen og spesialetterforsker Einar Strømstad, som tidligere har jobbet en årrekke som finansanalytiker i First Securities og som konsulent i McKinsey.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

-Den største elbilnyheten akkurat nå
02:08
Publisert: