Mens de aller fleste domstolene i landet har hatt sommerferie, behandlet Høyesteretts ankeutvalg ankene fra Økokrim og de to domfelte i Funcom-saken. Alle partene anket saken inn til Høyesterett med håp om en ny behandling.

Økokrim hadde anket at Trond Arne Aas i lagmannsretten ble frifunnet for innsidesalg. Aas' aksjesalg skjedde i en periode da Økokrim mente selskapet var i ferd med å hente inn mer aksjekapital. Aas ble opprinnelig domfelt for forholdet i tingretten.

Høyesteretts ankeutvalg avviste Økokrims anke med begrunnelsen at det ikke er tilstrekkelig grunn til å la saken bli fremmet for Høyesterett.

Betinget fengsel i 21 dager

Aas hadde på sin side anket at han ble dømt til 21 dagers betinget fengsel for markedsmanipulasjon i tilknytning til ordlyden i en børsmelding. Funcom sendte meldingen i forbindelse med at Aas fratrådte som konsernsjef sommeren 2012. Selv om lagmannsretten kom til at det ikke var noen faktisk feil i meldingen, konkluderte den med at meldingen var egnet til å villede markedet, slik at det fremsto som at Aas ikke fritt kunne selge aksjer i markedet.

Ankeutvalget brukte noe mer plass på å gå gjennom Aas' anke, men kom like fullt til at Aas' anke ikke kunne føre frem. De tre dommerne konkluderte med at det heller ikke var andre grunner for å la saken bli behandlet i Høyesterett.

– Ikke overraskende

Advokat Frode Sulland har vært Aas' forsvarer gjennom hele saken. Han bekrefter at ankeutvalget «ikke så overraskende» forkastet ankene.

Torleif Ahlsand, tidligere nestleder i Funcom-styret og partner i investeringsfondet Northzone anket også til Høyesterett. Han ble i lagmannsretten dømt til ti måneders ubetinget fengsel, samt inndragning av 3,5 millioner kroner for å ha drevet såkalt front-running da han solgte aksjer i Funcom før hans arbeidsgiver hadde solgt seg ut av selskapet.

Ahlsands anke ble også avvist av ankeutvalget med begrunnelsen at det ikke var tilstrekkelig grunn til å la saken bli fremmet for Høyesterett.

Advokat Caterina Gaeta Håland har vært Ahlsands forsvarer. Hun omtaler resultatet som skuffende for klienten.

– Nå er han mest opptatt av å gå videre i livet, sier Håland.

Statsadvokat Erik Martinussen sier Økokrim tar til etterretning at ankene ikke tillates fremmet.

– Hverken vår eller de domfeltes. Da står resultatet fra lagmannsretten, sier han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.