Fredag la påtalemyndigheten ned påstand i Funcom-saken. Etter rundt 2,5 måneder i retten fikk de fire tiltalte høre hvordan Økokrim oppsummerer saken som har sin bakgrunn i informasjon knyttet til det nettbaserte dataspillet «The Secret World».

Økokrim konkluderer med at alle de fire tiltalte handlet forsettlig når de solgte Funcom-aksjer mens de skal ha hatt innsideinformasjon knyttet til hvilken suksess spillet kunne ventes å bli etter lansering i juli 2012. 

Ingen av de tiltalte har erkjent straffskyld, selv om de ikke benekter at de har solgt aksjer på de tidspunktene Økokrim har tiltalt dem for. Striden står om hvorvidt informasjonen de fire hadde kan betegnes som innsideinformasjon.

For Funcoms tidligere toppsjef Trond Arne Aas mener Økokrim straffen må settes til ubetinget fengsel i tre år og ti måneder og at han må idømmes rettighetstap. Det innebærer at han ikke kan ha verv som daglig leder, starte egen virksomhet eller inneha styreposisjoner i tre år. Økokrim la i sin prosedyre vekt på at Aas skal ha gjort seg skyldig i markedsmanipulasjon i Funcom-aksjen mens han var selskapets daglig leder og solgte aksjer i selskapet ved tre separate anledninger. Økokrim la også ned påstand om at Aas må tåle inndragning av 11,3 millioner kroner. 

Unik sak

– Det finnes ingen tilsvarende tilfeller i norsk rettspraksis, bemerket statsadvokat Aud Slettemoen under prosedyren. Økokrim legger vekt på at markedsmanipulasjonen skal ha foregått over en periode på opp mot ti måneder og at det derfor ikke kan betraktes som en impulshandling.

For tidligere nestleder i Funcom-styret og permittert partner i investeringsfondet Northzone, Torleif Ahlsand, mener Økokrim også at en passende straff vil være ubetinget fengsel i tre år og ti måneder. Økokrim mener også han må idømmes rettighetstap.

– Det har en signaleffekt. Ahlsand er en tillitsperson overfor dem som investerer i hans fond. Skadepotensialet er betydelig, sa Slettemoen og pekte på at når folk som yter investeringstjenester agerer på innsideinformasjon, får de en fordel overfor sine konkurrenter.

Også for Ahlsand mener Økokrim at det er riktig med rettighetstap i tre år. Påtalemyndigheten mener den påståtte gevinsten på 4,8 millioner kroner må inndras til fordel for statskassen.

Da statsadvokat Slettemoen kom til tidligere finansdirektør Bjørn Toftens rolle, påpekte hun at han hadde vært ansvarlig for å legge ut selskapets børsmeldinger. Økokrim mente en passende straff for vil være betinget fengsel i fem måneder og inndragning av 292.000 kroner.

For Funcoms tidligere salgs- og markedsdirektør, Morten Schjelle Larssens del la Økokrim ned påstand om fengsel i fire måneder og inndragning av 278.000 kroner.

Mandag fortsetter rettssaken med forsvarernes prosedyrer.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.