Nylig ble saken mot mannen i 40-årene berammet til 3. oktober i Bergen tingrett.

Tingretten opplyser til DN at saken er en tilståelsessak. Mannen var i utgangspunktet siktet for grovt underslag av utstyr, men denne siktelsen er med tiden endret til grovt bedrageri. Etter det DN kjenner til, er mannen siktet for et bedrageri på rundt 20 millioner kroner.

Strafferammen for grovt bedrageri er på maksimalt seks år, men mannen har siden han ble arrestert i slutten av juni i 2018 samarbeidet med politiet.

Han erkjente de faktiske forholdene i avhør etter pågripelsen i juni 2018.

– Han har etter hvert gitt en uforbeholden tilståelse, slik at saken kan avgjøres med en tilståelsesdom etter en forenklet rettsprosess. Det har en stor prosessøkonomisk effekt for rettssystemet. På bakgrunn av dette, vil han få en tilståelsesrabatt, sier politiadvokat Sigurd Åsnes Granli i Vest politidistrikt.

Mannens advokat, Erik Ulvesæter i Elden, understreker at hans klient har samarbeidet hele veien.

– En tilståelsessak har vært alternativet siden dag én. Han la seg tidlig flat angående de faktiske omstendighetene og har bidratt til sakens opplysning på usedvanlig stort vis, både gjennom å sikre det aktuelle utstyret, og at det er blitt tilbakelevert til TV 2. Saken har vært klar for pådømmelse en stund, og min klient er fornøyd med at han nå får saken opp og ser frem til å komme seg videre, noe han har ønsket lenge.

Leide ut utstyr

Bakgrunnen for saken er at mannen gjennom flere år hadde sentrale roller i flere selskaper som drev med utleie av teknisk utstyr som storskjermer og lydanlegg til ulike eventer. I to av disse selskapene hadde han også eierposter.

Men utstyret mannen leide ut, var fakturert via TV 2, der mannen jobbet i teknisk avdeling.

Kort tid etter arrestasjonen var mannen med politiet til et lokale utenfor Bergen der store deler av utstyret det var snakk om var lagret. Ifølge politiadvokaten som var på saken da, Anders Hoff, bidro mannen «konstruktivt til å identifisere, lokalisere og håndtere utstyret».

TV 2 oppdaget uregelmessigheter med utstyr mannen hadde kjøpt på TV 2s regning under en rutinekontroll. Tv-kanalen anmeldte da mannen til politiet. Politiet har siden et tidlig stadium av etterforskningen hatt som teori at utstyret ble brukt gjennom mannens private firma.

Ifølge Bergens Tidende leide firmaet ut ulike typer utstyr, som storskjermer, til blant annet idretts- og kulturarrangementer. Den største av led-skjermene mannens selskap leide ut, var ifølge avisen 63 kvadratmeter stor.

Forventer strafferabatt

Advokat Erik Ulvesæter sier mannen forventer en stor strafferabatt.

– Det er helt åpenbart at han må få den høyeste tilståelsesrabatten man kan få. Dette ville vært en veldig omfattende og krevende etterforskning om han ikke hadde valgt den tilnærmingen han gjorde, sier han.

Politiadvokat Granli sier at han ikke ønsker å kommentere lengden på tilståelsesrabatten i mediene.

Han legger til at det har vært mye gods på avveier, og at politiet brukte en del tid på å få oversikt over gjenstandene mannen tilegnet seg gjennom bedrageriet, før man fikk utlevert dette tilbake til TV 2.

– Saken var ferdig etterforsket i vår og ble da sendt over til tingretten, sier politiadvokaten.

Interngranskning i TV 2

Etter at mannen ble arrestert, startet TV 2 en større interngranskning for å finne ut hvordan mannen over flere år kunne fakturere store beløp på kanalen, uten at det ble flagget av TV 2s internkontroll.

Tv-kanalen hyret også konsulentselskapet EY til å bistå med granskningen.

Organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2, Sarah Willand.
Organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2, Sarah Willand. (Foto: Adrian Øhrn Johansen)

Under én måned etter at anmeldelsen ble levert til politiet av TV 2, gikk kanalen til oppsigelse mot mannen.

– Vi er fornøyde med at han har erkjent de faktiske forholdene, og på den måten bidratt til at saken fikk en raskere oppklaring. Vi har ikke hatt kontakt med ham i ettertid, men forholdt oss til politi og påtalemyndighet, sier organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand.

Hun bekrefter at TV 2 har fått mesteparten av utstyret tilbake. Willand understreker at det til slutt var internkontrollen som gjorde at han ble oppdaget.

– Men han nøt stor tillit, hadde mye ansvar og stort handlingsrom. Denne kombinasjonen, i tillegg til at hans nærmeste leder sluttet midt i en omfattende flytteprosess, ga større muligheter til å utføre disse kriminelle handlingene, forteller hun.

– Hva viste interngranskningen deres og den fra EY om rutinene TV 2 hadde for å kontrollere slike innkjøp?

– Den gjennomgangen viste at ingen internt i TV 2 kan klandres for det som skjedde. Det er nær sagt umulig å ha kontrollrutiner som i seg selv forhindrer noen fra å begå underslag og bedrageri med viten og vilje, og det var jo til slutt internkontrollen som avdekket dette. Vi har likevel innført noen nye rutiner etter hendelsen. EY pekte på flere ting som til sammen bidro til å skape et mulighetsrom som han utnyttet seg av. Det er ikke dermed gitt at underslagene hadde blitt avdekket på et tidligere tidspunkt med disse nye rutinene, sier Willand.

Mannens advokat, Erik Ulvesæter, ønsker ikke å si noe om hva mannen tenker om sin tidligere arbeidsplass.

– Det kan jeg dessverre ikke si noe om. Hovedbudskapet herfra er at han har samarbeidet usedvanlig godt med politiet og ser frem til å få saken avgjort.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.