Utlendingsnemnda (UNE) har fått kraftig kritikk for sin behandling av familiegjenforeningssaker de siste månedene, etter at DN i en artikkelserie har fortalt om hvordan utlendingsmyndighetene kan ha nektet ektefeller innvandring til Norge på feil grunnlag.