Tirsdag skulle Jens Ulltveit-Moes høyre hånd Jarle Roth møtt i Oslo tingrett i en skattesak investoren har kjempet for i snart ti år.

Men like før saken skulle opp, frafalt investoren saken og krevde at staten dekket saksomkostningene.

Ifølge kjennelsen var begrunnelsen «knyttet til en vurdering av ressursbruk i en spesiell situasjon for næringslivet» og ikke «en endring av Umoe Invest as’ syn på utsiktene til å vinne frem».