2. juni i år gjorde Utlendingsnemnda (UNE) helomvending. I seks år hadde Reza Bastani kjempet for at hans marokkanske kone skulle få opphold i Norge. Etter press fra Sivilombudsmannen fikk Bastanis kone tillatelse til å bo i landet.

Nemnden som behandlet saken erkjente at forarbeidene i lovverket, om at familieinnvandring som hovedregel skal innvilges hvis ekteskapet er reelt, ikke var blitt fulgt.