I etterdønningene av Samordna opptak-tallene som kom mandag, har særlig kjønnsbalansen på høyere utdannelse vært oppe til debatt.

Jusstudiet er intet unntak, og de siste årene har kjønnsbalansen mellom kvinner og menn her vært rundt 70/30. Samtidig er partnersiden i advokatbransjen mannstung, slik den tradisjonelt også har vært.

Da DN gjorde en større kartlegging i 2019, var det tre ganger så mange nye mannlige som kvinnelige advokatpartnere.

– At det er flere mannlige partnere, samtidig som det er en overvekt av kvinnelige uteksaminerte jurister, er ingen ny situasjon, sier Helga Aune, partner i EY og leder for arbeidsrett- og likestillingsteamet der.

Lovverk vil synliggjøre likestilling i advokatbransjen

Det som imidlertid er nytt, er et nytt lovverk. Aktivitets- og redegjørelsesplikten kom for halvannet år siden og krever nemlig at alle arbeidsgivere med mer enn 50 ansatte redegjør i årsberetningen hvor de ligger an når det gjelder både likestilling og mangfold.

Aune tror at de selskapene som virkelig tar likestilling på alvor, med like muligheter til å jobbe med de mest spennende og varierte sakene, vil skille seg ut positivt.

– Dette vil gjøre at de beste kandidatene får mulighet til å vurdere hvilke firmaer som tar likestilling på alvor, sier hun.

Og dette er noe blivende jurister er opptatt av, skal vi tro Sander Bøe Bertelsen. Han er leder for Juridisk studentutvalg ved UiO, og merker markant forskjell i hvor omtalt tematikken rundt kjønnsbalansen i jus-verdenen er.

Sander Bøe Bertelsen er leder for jusstudentene i ved UiO, og sier kjønnstematikken blir stadig mer omtalt blant medstudentene.
Sander Bøe Bertelsen er leder for jusstudentene i ved UiO, og sier kjønnstematikken blir stadig mer omtalt blant medstudentene. (Foto: Per Thrana)

– Det kan nok oppleves urettferdig for jentene at det er så stor andel som studerer rettsvitenskap, men ganske få som sitter i lederstillinger eller som partnere. Jeg tror det er på tide at advokatbransjen reflekterer hvordan det ser ut, sier han.

Bransje i endring

Og det later det til at den er i ferd med. Selv om partnersiden er mannsdominert, er både den og resten av advokatbransjen i endring.

Kristine Hasle, partner i Wiersholm, sier at de nå ser en kvinneandel på fullmektignivå 60 prosent, og at stadig flere kvinner søker seg mot jobber innen forretningsjus, et område som tidligere er kjent som svært mannsdominert.

– Jeg tror også kjønnsbalansen på partnersiden vil jevne seg ut, og det ser vi allerede, sier hun og trekker frem et eksempel fra egen arbeidsgiver:

– Siden jeg ble partner for seks år siden, har vi doblet kvinneandelen i partnerskapet i Wiersholm, sier hun.

– Vi er på ingen måte i mål og fortsetter derfor arbeidet, men andelen kvinnelige partnere vil øke godt i årene som kommer, tror jeg, sier Helga Aune i EY.

Administrerende partner i Wikborg Rein, Finn Bjørnstad, ser samme tendens som Hasle, med en liten overvekt av kvinner blant nyansatte forretningsadvokater.

Administrerende partner i Wikborg Rein, Finn Bjørnstad.
Administrerende partner i Wikborg Rein, Finn Bjørnstad. (Foto: Javad Parsa)

– Når vi derimot ser på kjønnsbalansen blant alle ansatte jevner denne seg ut etter noen år da dessverre flere kvinner enn menn etter hvert prioriterer bort en karriere i et advokatfirma som vårt til fordel for mange andre spennende muligheter, sier Bjørnstad.

Veier opp for gammel ubalanse

At dobbelt så mange kvinner som menn utdanner seg til å bli jurister er likevel ikke helt uproblematisk. Mandag uttalte Karl Harald Søvig, dekan ved juridisk fakultet ved UiB at en gutteandel på 30 prosent var en bekymring.

– Store forskjeller over tid vil være uheldig av mange grunner. Jeg mener derimot at vi i advokatbransjen godt kan leve med ubalanse i en periode for å utjevne ut dagens forskjeller. Jeg liker godt å se hvordan de kvinnelige talentene kommer inn med minst like store ambisjoner som sine mannlige kolleger, tar de utfordringer de får og leverer på et ekstremt høyt nivå, sier Bjørnstad.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.