Mens ankomsttallene for asylsøkere har stupt, har taksameteret løpt ved det nye nasjonale ankomstsenteret i Råde.

Prestisjesenteret med innendørs teltleir skulle effektivisere asylstrømmen. I år er senteret tildelt 116 millioner kroner selv om asyltallene har stupt til rundt 2100 de siste 12 månedene.

I løpet av fem år har senteret i det tidligere SmartClub-varehuset fått samlede tildelinger på over 750 millioner kroner til drift og tilpasning av bygg.