«Det er mange tunge tanker hos oss begge. Uvissheten gjennom disse årene har bare blitt vondere og vondere å leve med. Hva vil skje.... Hvordan skal vi leve livene våre, hvilken fremtid kan vi få sammen?»

Det skrev Milad Noori i en epost til Utlendingsnemnda (UNE) i starten av august.