I flere år har Deutsche Bank jaktet på verdiene til Alexander Vik etter at han tapte enorme summer på valutahandel i 2008.

Vik og hans selskap Sebastian Holdings skylder Deutsche Bank mer enn 2,5 milliarder, kroner som banken i flere år har forsøkt å drive inn.

Banken rettet blikket mot et selskap eid av Alexander Viks far, Erik Martin Vik (89), som satt på aksjene i det norske it-selskapet Confirmit som Deutsche Bank hadde sikret seg utleggspant i. 

Dette har faren motsatt seg. 89-åringen hevdet at Confirmit-aksjene tilhørte ham og ikke sønnens tradingselskap. 

Confirmit as hadde i fjor en omsetning på 627,5 millioner kroner og et resultat før skatt på drøyt 125,8 millioner kroner. Den bokførte egenkapitalen var ved årsskiftet 518 millioner kroner.

Erik Martin Vik krevde at utleggspanten måtte oppheves, men nå har banken vunnet frem i Oslo byfogdembete. Dommerne er ikke i tvil om at aksjene reelt sett eies av sønnen.

Vik må ut med 8,6 millioner i saksomkostninger. Viks advokat, Hans Ingvald Stensholdt hos advokatfirmaet Kluge, bestred i retten motpartens omkostningsoppgave, men retten mener det ikke er grunnlag for å redusere beløpet hans klient må betale.

Alexander Vik fortalte i retten at han solgte it-selskapet til sin far fordi han skyldte faren flere milliarder kroner og ikke hadde penger.

Retten har ikke funnet det troverdig at faren Erik Martin Vik var den reelle eieren av Confirmit-aksjene som ble overført i 2015.

«Retten anser ikke at Erik Martin Vik, gjennom bevisførselen som er gjennomgått ovenfor, har sannsynliggjort at det foreligger et reelt gjeldsforhold mellom ham og Alexander Vik.»

 

Fornøyd

Wiersholm-advokaten Olav Fr. Perland har representert Deutsche Bank.

– Vi er godt fornøyde med kjennelsen. Dette betyr at utlegget som er tatt blir stående og at inndrivelsen av kravet kan fortsette, sier han.

– Det betyr i praksis salg av aksjene i Confirmit? 

– Ja, det vil si realisering av aksjene.

– Men kjennelsen kan ankes?

– Ja, så det er ikke gitt at dette er siste gang saken kommer for retten, sier Perland.

I en pressemelding på vegne av Deutsche Bank heter det at «Sebastian Holding og dets eiere har vedvarende unndratt seg sine forpliktelser overfor Deutsche Bank, til tross for en rekke rettsavgjørelser som pålegger dem å gjøre opp. De har i den forbindelse urettmessig forsøkt å føre eiendeler ut av selskapet til eiers nærmeste familie, hvilket også tidligere er blitt fastslått av engelske domstoler. Deutsche Bank vil fortsette å ta nødvendige skritt for å få oppfylt sitt tilgodehavende.»

DN har foreløpig ikke fått kommentarer fra Viks advokat, Hans Ingvald Stensholdt hos advokatfirmaet Kluge.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.