Den tidligere banksjefen i Vang Sparebank i Valdres, Sturla Pettersen (40), ble i desember 2016 dømt til 2,5 års fengsel. Dommen gjaldt økonomisk utroskap for vel 28 millioner kroner, og Pettersen ble dømt til å betale tilbake 11,3 millioner kroner av egen lomme til banken.

Fredag kom dommen i ankesaken. Borgarting lagmannsrett frikjente den tidligere banksjefen for to av postene han tidligere var dømt for, og senket fengselsstraffen til to år, hvorav ett betinget. Erstatningen ble senket til 11 millioner kroner.

Banksjefens forsvarer Per Danielsen er fornøyd med utfallet.

– Ut fra slik saken lå an i lagmannsretten mener jeg det som var mulig å oppnå, nå er oppnådd, sier Danielsen til DN.

En rekke av postene som Pettersen ble dømt for i tingretten, ble ikke vurdert av lagmannsretten hva gjaldt skyldspørsmålet, fordi anken fra tingretten bare delvis ble sluppet inn.

Lånte til politikervenn

Ved straffeutmålingen la både tingretten og lagmannsretten vekt på at Pettersen ikke hadde hatt noen egen vinning ved den økonomiske utroskapen.

Som banksjef innvilget Pettersen en rekke omstridte lån, kreditter og garantier, som førte banken inn i flere uheldige engasjementer som involverte politiske kontakter og et luftig vannprosjekt i Iran.

Tre av de omstridte lånene ble innvilget til investor og tidligere Frp-politiker Viggo Helge Amundsen som ble dømt til to års fengsel for grovt skattesvik etter salg av vannaksjer.

For ett av de tre lånene til Amundsen ble Pettersen frikjent i lagmannsretten. Retten mente banken hadde tilstrekkelig sikkerhet for lånet gjennom panterett i en gård, selv om det forelå stor risiko for mislighold.

De to øvrige lånene til Amundsen sto fast som endelig avgjort av tingretten.

Banksjef gjennom to år

Follo-mannen Amundsen sto bak et større vannprosjekt, kalt World Water Ways. Forretningsideen var å skulle selge ferskvann fra Iran til Kuwait. En avtale om å få tappe opptil 500.000 kubikkmeter vann fra en iransk dam ble inngått. I første omgang måtte det investeres 50 millioner i en vannledning, men pengene kom aldri på plass.

Amundsen hadde også forbindelse til flere av de andre omstridte låneopptakene i tiltalen som ble innvilget til en nå avdød forretningsmann. Amundsen hadde formidlet et ønske om å skyte inn «masse penger i virksomheten» til forretningsmann som fikk åtte lån til sine selskaper.

Vitner i tingrettssaken forklarte at de oppfattet avdøde og banksjefen som venner. Forretningsmannen som fikk innvilget flere lån hadde også en fortid som «primus motor» og valgkampleder for Fremskrittspartiet. Det var gjennom politikken han skal ha kommet i kontakt med banksjefen ifølge dommen.

Pettersen var banksjef i vel to år før han måtte forlate jobben. Som øverste leder i lokalbanken hadde han ansvar for syv ansatte og en forvaltningskapital på 434 millioner kroner.(Vilkår)