Partner og styreleder Geir Sviggum i advokatfirmaet Wikborg Rein rykker opp og blir øverste leder etter advokatkollega Finn Bjørnstad (65) like over sommeren.

Sviggum tror ikke på noen «ny kurs» for Norges tredje største advokatfirma av den grunn.

– Det ville ikke ha vært troverdig om jeg kom inn og gjorde store endringer, for jeg har som styreleder vært veldig involvert i diskusjoner om retningen de siste årene, sier han.