Feiden om makt og innflytelse i rederi-familien Wilh. Wilhelmsen havner i rettsapparatet. Tingretten i Ringerike, Asker og Bærum opplyser til DN at det er reist søksmål for å oppløse to familieselskaper i Wilhelmsen-gruppen. Saken kan bli et av norgeshistoriens største private rettsoppgjør.

I sentrum for striden står familiens egen pengebinge. Familieselskapene har nemlig saltet ned seks milliarder kroner i et slags privat fond, i stedet for å dele ut overskuddet til aksjonærene.