Konfliktene i selskapet WR Entertainment asa, som eier rettighetene til filmatisering av Morgan Kane-bøkene, fortsatte torsdag i rettssal 328 i Tinghuset i Oslo

Byfogden i Oslo har nemlig frosset snaut 18,8 millioner aksjer den norske gründeren Ryan Wiik disponerer i selskapet.

Dette skjer som et ledd i en pågående sak mellom partene i det californiske rettsvesenet, der WR Entertainment har saksøkt Gunnar Ryan Wiik (35) med krav om 34 millioner kroner.

Les også:

Mener aksjene tilhører selskapet

WR Entertainments ledelse, med administrerende direktør Tasmin Lucia-Khan (37) og styreleder Frode Foss (49) i spissen, mener aksjene egentlig tilhører selskapet, og ikke Wiik selv.

Selskapet krever derfor alle aksjene tilbakeført – et spørsmål som vil bli avgjort i det californiske rettsvesenet.

I mellomtiden er Wiiks aksjer frosset, noe som gjør at han ikke kan selge eller overføre aksjene mens rettssaken i USA pågår.

Partene møttes torsdag for den påfølgende muntlige høringen om frysingen av aksjene, som Wiik ønsker opphevet.

Sterk uenighet

Advokat Eirik W. Raanes fortalte på vegne av selskapet WR i sin innledning om hvordan Wiik i 2013 inngikk avtaler med andre gründere og tidlige aksjonærer, deriblant tidligere styreleder James Cardwell, om en tilbakeføring av deres aksjer til selskapet i forbindelse med en rekapitalisering av selskapet.

F.v. Advokatfullmektig Helene Charlotte Bjørgo, administrerende direktør Tasmin Lucia-Khan og advokat Eirik W. Raanes i Thommessen.
F.v. Advokatfullmektig Helene Charlotte Bjørgo, administrerende direktør Tasmin Lucia-Khan og advokat Eirik W. Raanes i Thommessen. (Foto: Nicklas Knudsen)

Disse gikk imidlertid til Wiik, og ikke tilbake til WR-konsernet.

Tre år etter fikk Lucia-Khan og Foss, ifølge Lucia-Khan, tips om at Wiik i transaksjonen skal ha gitt uttrykk for at aksjene skulle tilfalle selskapet, og ikke seg selv.

WR mener derfor at aksjene tilhører konsernet, og ikke Wiik selv.

Wiiks advokat, Ole Tokvam fra Bing Hodneland, bestred i sin innledning dette. Wiik mener nemlig det har fremgått at det var han som overtok aksjene, og at det er i hans rett å disponere aksjene.

– Dette var alltid intensjonen, sa Wiik i retten, før han ble presset på dette av advokat Raanes.

Raanes viste i retten frem et videoopptak fra prosessen for noen år siden, der han mente Wiik ga uttrykk for at aksjene ville tilfalle selskapet, ikke Wiik selv.

Markedsverdien på Wiiks 18,8 millioner aksjer tilsvarte torsdag i overkant av 5,6 millioner kroner. Wiik satt i utgangspunktet på noen millioner aksjer til, men har siden i sommer solgt unna disse.

Det er satt av to dager til saken, og en avgjørelse er ventet kort tid etter.(Vilkår)