Det var en tydelig lettet Thorleif Enger som forlot Borgarting lagmannsrett i Oslo sentrum fredag formiddag. Flankert av sine forsvarsadvokater, Ellen Holager Andenæs og Jan Erik Teigum, spaserte han smilende ut døren som en frikjent mann. I over fire år har han kjempet mot anklagene etter at han ble pågrepet og siktet for korrupsjon i 2012. Enger og hans advokater ønsket ikke å kommentere dommen overfor Dagens Næringsliv fredag formiddag.

– Jeg vet hva jeg har gjort og hva jeg ikke har gjort. Det er det viktigste for meg, sa Enger i et intervju med DN i januar 2014, da det ble kjent at Økokrim ville tiltale ham for grov korrupsjon.

Enger har hele tiden nektet for at han har gjort noe galt. Han fortalte at han var stolt av gjødselselskapet han i sin tid var med å skille ut fra Hydro og børsnotere:

– Jeg føler at jeg gjorde en god jobb, sammen med medarbeidere jeg stolte på. Jeg er stolt av selskapet og stolt av menneskene som jobber der, sa Enger i intervjuet med DN. 

Fra venstre tidligere Yara-direktør Tor Holba på vei ut etter å ha blitt frikjent i lagmannsretten, sammen med advokat Nadia Christina Hall, advokat John Christian Elden og advokat Astri Aas-Hansen.
Fra venstre tidligere Yara-direktør Tor Holba på vei ut etter å ha blitt frikjent i lagmannsretten, sammen med advokat Nadia Christina Hall, advokat John Christian Elden og advokat Astri Aas-Hansen. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

«Jeg er helt tom»

Svært fornøyd var også Tor Holba, konserndirektøren som varslet om det han mente kunne være ureglementerte betalinger knyttet til Yaras etablering i Libya. Likevel ble han selv tiltalt.

– Jeg er veldig lettet, men samtidig er jeg helt tom, sier han til Dagens Næringsliv.

– Holba er svært glad for å bli trodd. Saken har vært en stor belastning for ham og hans familie. Han er lettet over at det nå er satt punktum, og takker alle i Yara for den støtten de har gitt ham gjennom de 4,5 årene saken har pågått, sier Astri Aas-Hansen, som sammen med Nadia Hall har forsvart Holba. 

Holba går kraftig i rette med Økokrim.

– Holba er svært kritisk til Økokrims håndtering av Yara-saken. Han opplever anklagen mot ham som nok et eksempel på den enorme risiko som følger med en varsling. Han gikk fra å være Økokrims viktigste vitne, til selv å bli tiltalt. Holba har forståelse for at Politiets Fellesforbund fraråder sine medlemmer å varsle. Hans oppfordring til potensielle varslere er å snakke med advokat før en eventuell varsling, sier Nadia Hall.

 – Hva med erstatning?

– Det vurderes, sier Aas-Hansen.

Den tredje frikjente, franskmannen Daniel Clauw, tok første fly hjem etter juryens svar på skyldspørsmålet. Clauw har hele tiden ment at det er absurd at han i det hele tatt har sittet på tiltalebenken.

– Vi er selvfølgelig lettet. Det har vært et stort spørsmål om han i det hele tatt kan tiltales i Norge. Hva som ligger til grunn for frifinnelsen, får vi aldri vite, sier hans advokat Fredrik Berg.

Advokat Fredrik Berg var lettet fredag. Hans klient Daniel Clauw tok første fly hjem.
Advokat Fredrik Berg var lettet fredag. Hans klient Daniel Clauw tok første fly hjem. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

– Hva med erstatning?

– Vi avventer dette til dommen blir rettskraftig, sier Berg.

Den eneste juryen fant skyldig, er den tidligere juridiske direktør Ken Wallace. Han fortrakk ikke en mine da juryen kjente ham skyldig på begge tiltalepunktene. 

Advokat Arild Dyngeland var skuffet fredag. Hans klient var den eneste som ble funnet skyldig.
Advokat Arild Dyngeland var skuffet fredag. Hans klient var den eneste som ble funnet skyldig. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

– Vi skjønner ikke bevisvurderingen, men vi må forholde oss til det, sier advokat Arild Dyngeland, som forsvarer Ken Wallace.

Økokrim la fredag ettermiddag ned påstand om syv års fengsel for Wallace.

Viktig signal

For Økokrim er frifinnelsen et prestisjenederlag. I fem år har Økokrim først etterforsket og senere stått i retten for å bevise at de fire tidligere Yara-toppene er skyldig i grov korrupsjon. 

– Nå har lagretten trukket sine konklusjoner, og de er delvis annerledes enn det tingretten gjorde. Det må vi selvsagt bare respektere. Lagretten har konstatert at det foreligger grov korrupsjon i Libya og India, og har funnet at tidligere juridisk direktør er strafferettslig ansvarlig for det. Denne saken vil formodentlig bli et viktig signal utad og ha en avskrekkende effekt overfor virksomheter som jobber i korrupsjonsutsatte land, sier førstestatsadvokat Marianne Djupesland, som har ledet arbeidet med saken i Økokrim.

Marianne Djupesland i Økokrim og hennes kollega Bård Thorsen vant ikke frem med anklagene mot tre av Yara-toppene.
Marianne Djupesland i Økokrim og hennes kollega Bård Thorsen vant ikke frem med anklagene mot tre av Yara-toppene. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

– Tror du denne dommen vil føre til ny kritikk av Økokrim?

– Jeg har ansvaret for denne saken og kommenterer denne saken. For mer overordnede spørsmål så må du stille dem til Økokrims ledelse.

– Er du selv skuffet?

– Vi tar kjennelsen til etterretning. Slik er systemet. En tiltalt kan prøve skyldspørsmålet i to instanser. Nå var det jo en begrunnet tingrettsdom på over 80 sider. Den kom til en konklusjon. Nå har vi en kjennelse som sier nei uten en begrunnelse.

– Men du er ikke skuffet?

– Vi tar kjennelsen til etterretning, sier hun.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.