- Så lenge det ikke er tale om nye opplysninger som kan være avgjørende for Stortinget, er det tidspunktet for regjeringens standpunkt som er det avgjørende, sier Smith til NTB.

- Medlemmene av en regjering må kunne diskutere ulike spørsmål internt, uten at Stortinget kan kreve innsyn i disse diskusjonene, fortsetter han.

Smith viser til den politiske enigheten om at Stortinget ikke kan kreve innsyn i diskusjonene som foregår under de ukentlige regjeringskonferansene.

- Slik er det selv om tausheten om slike forhold ikke er regulert av loven, sier han.

- Interne notater

Spørsmålet om den rødgrønne regjeringen i realiteten før stortingsvalget hadde bestemt seg for å vrake prestisjeprosjektet, har vært en sentral del av Mongstad-høringen som fortsetter på Stortinget tirsdag. Antydningen fra borgerlig side er at Stoltenberg-regjeringen valgte å utsette kunngjøringen av valgtaktiske grunner.

Sentralt står opplysninger fra Dagens Næringsliv om at de daværende statsrådene Ola Borten Moe (Sp) og Bård Vegar Solhjell (SV) sammen skal har forfattet et notat til statsminister Jens Stoltenberg (Ap) allerede i mars ifjor. I notatet skal de to ha anbefalt at fullskalaprosjektet blir stoppet.

Nestleder Michael Tetzschner i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité mener disse opplysningene er sentrale.

- Når to statsråder forfatter et fellesnotat til statsministeren, er ikke dette å betrakte som intern saksbehandling. Det er en forsømmelse å unndra Stortinget opplysninger som er meget viktige, fremholdt Høyre-representanten overfor NTB etter å ha hørt Borten Moe avvise alle spørsmål om dette dokumentet.

- Forferdet

Ifølge Tetzschner burde regjeringen ha opplyst om de endrede forutsetningene i mai i fjor, da Mongstad-prosjektet ble omtalt i en melding til Stortinget - og iallfall i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i juni.

Venstres Abid Raja ser det på samme måten. Etter gjentatte, avviste spørsmål til både Stoltenberg og Borten Moe om når saken i realiteten var avgjort, kokte det over for ham i en pause under andre høringsdag.

- Jeg er forferdet. Det er betenkelig at de som kan bidra til å kaste lys over vesentlige spørsmål, ikke gjør det. Her leker man med Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, sa Raja.

Jussprofessor Eivind Smith, en av en av landets fremste eksperter på opplysningsplikten, mener Raja overdriver.

- Notater fra en statsråd til et annet medlem av regjeringen er også å betrakte som interne. Jeg har nok inntrykk av at Abid Raja overspiller her, sier han.

Smith peker likevel på et betydelig forbehold: Nye og vesentlige opplysninger av betydning for en sak som i alle tilfelle skal legges fram for Stortinget, må tas med i en aktuell proposisjonen eller melding.

- Når regjeringen selv legger fram en sak for Stortinget, så skal informasjonen være riktig og oppdatert. Det gjelder selvsagt også forslaget til revidert nasjonalbudsjett, sier han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.