De to hovedsammenslutningene på arbeidsgiver- og arbeidstagersiden danner nå en felles front i kampen mot seksuell trakassering i serveringsbransjen når de lanserer kampanjen #NotOnTheMenu.

– Julebordsesongen er i full gang. Dette er en hyggelig høytid, men dessverre kan det være større sjanse for å bli utsatt for seksuell trakassering når det er mye alkohol involvert, sier leder Jørn Eggum i Fellesforbundet.

– Serveringspersonalet er ikke på menyen. Dette viktige budskapet håper vi at alle festglade nordmenn tar med seg inn i julebordsesongen, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

Allerede i vår ble en samlet arbeidsgiver- og arbeidstagerside enige om å samarbeide for å hindre og forebygge seksuell trakassering i reiselivsnæringen. Dette er blitt ytterligere aktualisert etter den verdensomspennende kampanjen #metoo og alle trakasseringssakene også her hjemme. Kampanjen retter seg både til ansatte og ledere, men også til gjester.

Krohn Devold sier det må være lav terskel for å melde ifra til leder dersom man opplever seksuell trakassering, og at det er leders ansvar å ta slike henvendelser seriøst og ta tak i dem umiddelbart.

– Våre folk der ute er ikke trygge før alle arbeidsgivere tar dette på ramme alvor. Det er derfor gledelig at NHO er så tydelige. Samtidig er det ikke tvil om at denne kampanjen også er en klar oppfordring til alle gjester, sier Eggum.(Vilkår)