EU-kommisjonen har sett seg grundig lei på hvordan store internettselskaper som Amazon, Facebook og Google unngår skatt i europeiske land.

Problemet er i ferd med å bli et «svart hull» i skattesystemet, advarer EUs finanskommissær Pierre Moscovici. Han viser til at dagens regler ble utarbeidet før internett kom. Konsekvensen er at digitale selskaper betaler halvparten så mye skatt i EU som tradisjonelle selskaper.

Nå foreslår EU-kommisjonen både hastetiltak og mer langsiktige endringer i skattereglene for å rette opp.

Hasteforslag

EU-kommisjonens hasteforslag er et sett med midlertidige endringer i skattereglene. Den overordnede tanken er at EU skal kreve skatt av omsetning i stedet for skatt av overskudd.

Den nye skatten skal rettes mot tre typer digital virksomhet som i dag slipper skatt:

* inntekter fra salg av reklameplass på nettet

* inntekter fra salg av brukergenerert data

* inntekter fra digitale markedsplasser der brukere kan møte hverandre for å kjøpe og selge varer og tjenester

EU-kommisjonen foreslår at den nye skatten settes til 3 prosent. Det vil gi årlige skatteinntekter til EUs medlemsland på 5 milliarder euro, tilsvarende 47 milliarder kroner.

Nytt skattesystem

På sikt ønsker EU-kommisjonen likevel å få på plass et system der det er overskuddet som skattlegges.

Ideen er at reglene skal endres slik at overskuddet skattlegges der det skapes.

Det avgjørende skal med andre ord ikke være hvor selskapet har sitt hovedkontor, men hvor inntektene kommer fra, for eksempel hvor brukerne av de digitale produktene befinner seg.

De nye reglene skal gjøre det mulig for EUs medlemsland å kreve skatt fra selskaper selv om de ikke fysisk er til stede i disse landene.

Kan bli stoppet

Det er foreløpig uklart om EU-kommisjonen vil få gjennomslag for de nye forslagene. Medlemslandene står nemlig langt fra hverandre i saken.

Flere land mener EU bør vente til et globalt regelverk kommer på plass gjennom OECD eller G20.

Andre mener prosessene i OECD og G20 går for langsomt og påpeker at det heller ikke er sikkert at disse prosessene vil føre fram i det hele tatt. Disse mener EU i stedet bør gå foran.

EU-kommisjonen er enig med den siste gruppen.

– Vi foretrekker global enighet om reglene, for eksempel i OECD. Men overskuddet som ikke skattlegges, er uakseptabelt høyt, sier EU-kommisjonens visepresident Valdis Dombrovskis.

Saken kommer opp til diskusjon på EU-toppmøtet i Brussel torsdag denne uka, men det er ikke ventet noe gjennombrudd.

(©NTB)(Vilkår)

For 210.000 kroner kan du få fem mål tomt og denne spektakulære utsikten
Det er bare en hake.
02:08
Publisert: