– Norges Bank har signalisert at den første renteøkningen skal komme i desember 2022, men hvis de trendene vi har sett nå fortsetter, så tror jeg den blir framskyndet, sier sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets til NTB.

Hun framhever særlig at boligprisene har steget markant i sommer – en normalt rolig og svak periode i boligmarkedet. Samtidig har husholdningenes forbruk og detaljomsetningen økt kraftig, mens kjerneinflasjonen, prisveksten, er sterkere enn ventet.

– Vi er fortsatt er i en veldig alvorlig situasjon. Det vil også sentralbanken understreke, men alt annet likt tilsier særlig situasjonen i boligmarkedet raskere renteoppgang enn varslet, sier hun.

«Alle» er enige om at Norges Bank er langt fra å ta fatt på klatringen tilbake fra dagens historiske nullrentenivå når den holer rentemøte onsdag denne uka. Renteprognosen fra forrige juni tilsier at det først kommer til å skje mot slutten av 2022 og starten av 2023.

Støtte fra DNB

Rentemøtet onsdag er et mellommøte, hvor det ikke vil komme noen ny Pengepolitisk rapport eller bli holdt pressekonferanse hvor rentebeslutningen blir kunngjort og begrunnet. Når beslutningen offentliggjøres torsdag formiddag, er det likevel ventet en kort skriftlig vurdering av de økonomiske utviklingstrekkene siden sist, spesielt i lys av smittesituasjonen.

Også seniorøkonom Kyrre Aamdal legger i sin forhåndsvurdering vekt på boligmarkedet, prisveksten og husholdningenes etterspørsel.

– Samlet sett trekker dette i retning av at renteøkningene som Norges Bank la inn i banen sin i juni, vil kunne komme tidligere en skissert, skriver Aamdal. Han understreker at banken trolig kommer til å se an utviklingen fram mot neste rentemøte, 24. september, der den kommer med ny, oppdatert rentebane.

En seks mål stor tomt midt i Oslo står ubebygd. Nå varsler eierne kjempesøksmål mot kommunen dnPlus

– Skummel tid

Det var på rentemøtet i starten av mai at Norges Bank satte sin styringsrente ned til null – noe den aldri tidligere har gjort. Koronapandemien og myndighetenes omfattende restriksjoner hadde tatt et til dels lammende grep om den norske økonomien. Prognosene var dystre, påpekte sentralbanksjef Øystein Olsen.

– Nå lever vi alle i en litt skummel tid. En situasjon hvor vi alle er preget av pandemien og mye aktivitet er stengt ned, sa han til NTB.

Den uvanlig sterke boligprisveksten i mai, juni og juli blir i stor grad tilskrevet nettopp det lave rentenivået kombinert med en sterk og overraskende optimisme hos boligkjøpere og -selgere.

Nyansert bilde

Da Norges Bank oppdaterte rentebanen i juni, ble det første rentehoppet framskyndet noe. Begrunnelsen var basert på forhold som lignet på de vi har sett senere i sommer: «Siden rentemøtet i mai har aktiviteten tatt seg raskere opp enn lagt til grunn. Arbeidsledigheten har falt mer enn ventet, og oljeprisen har økt. Aktiviteten er likevel betydelig lavere enn ved inngangen til året, og det er stor usikkerhet om den videre gjeninnhentingen i økonomien».

Fortsatt er bildet nyansert. Noe av økningen i husholdningenes etterspørsel kan være midlertidig. Og økt smitterate her hjemme og i andre land skaper ny usikkerhet.

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets mener de viktigste faktorene ikke har endret seg nok til at kommer påvirke synet på renta: – Hvis Norges Bank skulle lage en ny rentebane nå, tror vi den bare ville gjort mindre endringer, skriver han sin forhåndsanalyse.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.