- Mer enn tidligere opplever vi økt etterspørsel etter såkalt Management for Hire, det vil si konsulenter eller kandidater som leier seg ut på engasjement til selskaper, sier Nicholay J. Tehrani, Norges-sjef i det nordiske konsulentselskapet Navigio, som blant annet driver med leder­rekruttering.

Ofte gjøres dette i forbindelse med et midlertidig, og ofte akutt behov for kompetanse, i forbindelse med store endringsprosesser og ved behov for spesifikk ekspertise i en overgangsperiode.

- Jeg tror det blant annet kommer av en opplevd økt usikkerhet og risiko i faste ansettelser, i tillegg til at krav til kompetanse endres raskt og at mange organisasjoner derfor trenger økt fleksibilitet i sin kompetansebase, sier Tehrani, og tilføyer:

- Endringstakten er så rask at det blir vanskeligere og vanskeligere å ansette en person i en fast rolle.

- Et reelt alternativ

- Jobbene i fremtiden blir mer flyktige enn før. Dette fører til at man må ta mer ansvar for egen utvikling og arbeidssituasjon. Antall faste stillinger vil gå ned, i stedet blir det flere konsulent- og prosjektbaserte oppdrag, har Tim Rosenkilde, som er daglig leder i karriere- og outplacementselskapet Arbeidslivsressurs Norge, tidligere uttalt til DN: - Vi må regne med en ny «normal» i jobblivet

Du som arbeidstaker får større frihet, mens bedriftene blir bedre tilpasset det nye markedet, sa han.

- Trender og produktutvikling går mye raskere. Selskaper vokser og kollapser fortere, alt skjer i et annet tempo enn tidligere. Oppkjøp og fusjoner skaper forandringer. Alt dette gjør at man må ha evne til å tilpasse seg nye miljøer, arbeidsoppgaver og utfordringer - selv om man ikke engang har byttet jobb, sa Rosenkilde.

Nicholay J. Tehrani sier at deres kunder i større og større grad ser på innleie av nøkkelpersonell som et reelt alternativ til å ansette fast.

- Ofte er midlertidige ansatte en bedre løsning for å løse et behov, sier han.

Ser lyst på fremtiden - men venter endring

Norsk næringsliv ser alt i alt lyst på fremtiden, viser en fersk undersøkelse fra arbeidsgiverorganisasjonen Virke.

**Nær halvparten av bedriftene svarer at bransjen i stor grad kommer til å endre seg de neste tre til fem årene. En tredjedel mener at endringene verken vil bli store eller små.

**I lys av denne utviklingen, ser over 60 prosent muligheter for bedriften i de neste 3 til 5 årene. Kun én av ti virksomheter har liten tro på mulighetene i markedet de neste 3 til 5 årene.

**Størst tro på fremtiden har kunnskapsbasert tjenesteyting. Minst har tradisjonell industri.

**Samtidig sier åtte av ti næringslivsledere at de har behov for å videreutvikle sentral kompetanse for å lykkes med omstilling: Som service- og kundeorientering, teknologiforståelse, samarbeid og kreativitet.

Les hele saken her: Disse næringene har størst - og minst - tro på fremtiden

ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for fjerde kvartal 2016 viste også at optimismen øker blant norske arbeidsgivere:

Av de 751 arbeidsgiverne som deltok i undersøkelsen, svarte åtte prosent at de forventer å øke nedbemanningen, fire prosent forventer å nedbemanne og 86 prosent svarte at de har planer om å opprettholde det samme bemanningsnivået som i dag.

- Arbeidslivet er i endring, og det blir vanskeligere å ansette folk i faste roller fremover når innovasjonstakten er så stor. Generelt tror jeg vi vil få se mer prosjektarbeid og endringsprosesser, og økt etterspørsel etter Management for Hire blir en naturlig del av dette, sier Tehrani.

Etterspør tyngre HR-kompetanse

Bjørn Gjølme, daglig leder i HR-gruppen til rekrutteringsbyrået Capus, opplever Management for Hire-markedet som stabilt.

- Vi merker nok en liten økning innen IT, men på økonomi og salg er etterspørselen jevn. De siste par årene har vi imidlertid merket oss større etterspørsel etter folk med tyngre HR-kompetanse som omorganiseringserfaring og endringsledelse. Dette blir det mer av, sier Gjølme.

- Mange av de som leies ut gjennom Capus har ledererfaring og ønsker å ivareta en midlertidig posisjon, enten fordi de er mellom to jobber eller ønsker å jobbe på oppdragsbasis, forteller han.

- De kan hentes inn for å ivareta en posisjon i en overgangsfase, i forbindelse med en endringsprosess, fisjoner/fusjoner eller oppkjøp. Det som er helt klart, er at det dreier seg om en midlertidig posisjon og betegnes like gjerne som interimledelse, sier Bjørn Gjølme.

 

Følg markedene med DN Investor

Hør DN-podcast om maktens språk: Er Trump og Brexit et tegn på at makten snakker over hodet på folk? Hvorfor vender folk seg fra ekspertene og heller hører på frisører enn ministre? DNs politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim diskuterer maktens språk med Marte Gerhardsen og Lars-Erik Grønntun.

Får du ikke opp spilleren? Prøv her eller her.

Anbefalt av DNtv:

Se høydepunktene fra debatten
Temperaturen steg tidlig i TV-debatten mellom Hillary Clinton og Donald Trump. Stadige avbrytelser og beskyldninger fra Trump endte i munnhoggeri mellom kandidatene.
08:34
Publisert:

Brooklyns velgere skryter av Hillary etter nattens duell
DN fulgte den første presidentkandidatduellen fra The Bell House i Brooklyn.
02:41
Publisert:

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.