Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Kvinnenandelen som tar doktorgrad har økt jevnt, samtidig har andelen menn sunket drastisk. Comnet
Kvinnenandelen som tar doktorgrad har økt jevnt, samtidig har andelen menn sunket drastisk. Comnet les mer

Kvinnene har tatt igjen mennene

Kvinner har for første gang avlagt flere doktorgrader enn menn, viser nye tall. - Vi har nådd en milepæl, sier forsker.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

For første gang er det registrert flere kvinner som har avlagt doktorgrad enn menn. Første halvdel av 2012 ble det gjennomført 747 doktorgradsdisputaser ved norske universiteter og høyskoler. I alt disputerte 377 kvinner og 370 menn. Dette viser tall fra nyhetsbladet Doktorgrader i tall, som gis ut av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

Akademia kommer etter
Forsker ved NIFU Terje Bruen Olsen forteller at det er resultatet av en utvikling over mange år. Så sent som på 80-tallet var kvinneandelen bare på 10 prosent, men har steget jevnt siden da.

- Dette er en langtidsutvikling. Det har lenge vært slik at kvinneandelen har vært høy. På 2000-tallet har andelen ligget ganske stabilt rundt 40 prosent, og opp på 45 prosent siste halvdel av tiåret. I 2011 var det 46 prosent og så skvatt det opp til over 50 prosent første halvdel av 2012. Dette kan gå litt opp og ned fra semester til semester, men det er sannsynlig at kvinneandelen blir på topp i forhold til tidligere år, sier Olsen til forskerforum.

- Hva sier dette om utviklingen i akademia?

- Det sier at utviklingen i akademia kommer etter storsamfunnet generelt. Men så må det sies at det er forskjeller på fagområdene. Det er fortsatt slik at teknologi og naturvitenskap, de såkalte MNT-fagene, henger en del etter når det gjelder kvinneandel. Men det er en utvikling der også, sier Olsen til fagbladet.

Har nådd en milepæl
Norsk arbeidsmarked er preget av det som gjerne kalles det norske paradokset – at det er høy grad av likestilling mellom kjønnene, men samtidig stor kjønnsulikhet i valg av fagfelt og arbeidsplass.

- Dette har vært fremme i debatten i mange år. Virkemidlene for å øke kvinneandelen i realfagene, og innen teknologi spesielt, har kanskje ikke vært effektive nok, men nå begynner det å vise seg en utvikling, sier Bruen Olsen som vil avvente til de endelige tallene for hele året ferdigstilles i februar før han konkluderer.

- Det kan jo tippe tilbake igjen når vi får tallene for høstsemeteret, så det blir spennende å se. Men det er lite sannsynlig at kvinneandelen går kraftig ned igjen. Vi har nådd en slags milepæl.

Nytt rekordår
Han tror også at 2012 kan bli et nytt rekordår for antall avlagte doktorgrader i Norge.

- Generelt ser vi at antallet doktorgradskandidater øker fortsatt, og det er sannsynlig at 2012 blir et nytt toppår totalt sett. Det får vi først svar på i februar neste år, sier Bruen Olsen som legger til at Universitetet i Oslo (UiO) og Universitetet i Bergen (UiB) øker mest i så langt i 2012.

- Det er også en økning i institusjoner som utdeler doktorgrader. De bidrar ikke med så veldig mange kandidater, men det er mange høyskoler som er blitt akkreditert av NOKUT på bestemte felt. I dette semesteret er det UiO og UiB som står for den største økningen, men dette varierer også fra år til år. I fjor var det NTNU som økte mest, forteller Bruen Olsen.