– Jeg føler at jeg ikke er i posisjon til å kreve så mye i lønn. Jeg er akkurat som alle andre – har en grad og begynner fra scratch. Jeg får heller begynne å jobbe og bevise at jeg kan noe, sier Øyvind Sønsteby Moe (26).

Om noen måneder er han etter planen ferdig med masteroppgaven i logistikk på Handelshøyskolen BI. Moe har ikke sikret seg jobb fra høsten ennå, men er på utkikk. Han har statistikken med seg.

Ni av ti siviløkonomer som gikk ut fra BI ifjor, fikk jobb innen et halvt år, viser skolens nye arbeidsmarkedsundersøkelse blant 1200 avgangsstudenter. De ferske siviløkonomene fra BI oppgir å ha en gjennomsnittlig startlønn på 478.000 kroner inkludert bonus.

Les også: Slik gikk det med BI-studentene

Tre år senere er den sannsynligvis 150.000 kroner høyere, ifølge tall fra Econa, interesseorganisasjonen for siviløkonomer.

Hvordan forhandle om egen lønn? Se tips nederst i saken.

En fersk siviløkonom tjener ifølge Econa 446.000 kroner. Sivilingeniørene i avgangskullet for 2014 har ifølge Tekna en startlønn på 500.000 kroner, men blir tatt igjen etter få år.

Økonomene som har jobbet i tre år, oppgir å ha 591.000 kroner i total årslønn, mens sivilingeniørene med like lang arbeidserfaring oppgir å tjene totalt 579.000 kroner. Deretter øker gapet enda mer.

«Flinke til å forhandle»

Også tidligere år har økonomene tatt igjen ingeniørene utover i karrieren, men tendensen er blitt klarere de siste årene. Økonomene bruker færre år på å ta igjen ingeniørene nå enn i 2007, til tross for at ingeniørene har stadig høyere startlønn.

Økonomene viser seg nemlig å være gode økonomer.

– Jeg har inntrykk av at medlemmene våre er flinke til å forhandle egen lønn og håndterer det godt på egen hånd, sier Econa-leder Tom Bolstad.

Bolstad mener det likevel er greit at de nyutdannede ikke kommer inn «med flagget til topps» og krever høy lønn med én gang.

– Når den første jobbavtalen skal inngås, aksepterer mange det aller meste, fordi de er fornøyd med å få jobb. Årsaken til at økonomer stiger raskt i lønn, er at mange også stiger raskt i gradene, sier han.

Men én ting bør på plass allerede i ansettelsesavtalen.

– Sørg for at det står i avtalen at det skal være en årlig lønnssamtale. Det blir lettere å snakke om lønn hvis det er en definert og avtalt samtale om temaet, i stedet for at det bakes inn litt vagt mot slutten av en medarbeidersamtale, sier han.

Risikerer dårlig timelønn

Den første samtalen kan godt komme før ett år er gått, mener Bolstad.

– Når prøvetiden er over, er det et naturlig punkt å ha lønnssamtale på. Da er det lettere å akseptere litt lavere startlønn, fordi man vet at man kan få en første vurdering og økning allerede seks måneder etter. Da har de fleste allerede begynt å levere, sier han.

Den viktigste fellen nyutdannede bør unngå på det første kontraktsmøtet, er ifølge Bolstad å glemme å vurdere årslønnen opp mot arbeidsmengde.

– Ikke aksepter hva som helst. Se på forventningene i timetall. Hvis det er en kultur for å jobbe mye og man ikke får overtidsbetalt, kan en flott årslønn fort bli en fryktelig dårlig timelønn.

Les også: Siviløkonomer kan ende opp med pølsekiosk-lønn

Slik forhandler du lønn

Tips til lønnssamtalen.

  • Sjekk markedsverdien din

Hva kunne du tjent i andre jobber? Sjekk lønnsstatistikk der du kan sammenligne flere variabeler. De viktigste variablene er ansvar (stillingstrinn) ansiennitet og sektor (offentlig/privat).

  • Finn de viktigste kriteriene

Finn ut hvilke kriterier arbeidsgiveren din vektlegger i vurderingen av de ansatte, og hva du blir målt på. Ta med dette i argumentasjonen din. Typiske eksempler på slike kriterier kan være utvidet ansvar, oppnådde resultater eller anvendt kompetanse.

  • Konsentrer deg om forventninger og resultater

Sørg for å klarlegge arbeidsgivers forventninger til deg. Gjør det i god tid før lønnssamtalen slik at du har tid til å jobbe mot disse forhåndssatte målene. Det er enklere å argumentere for, og vurdere egen innsats dersom du har klare og definerte mål, samt en tydelig stillingsbeskrivelse.

  • Hold medarbeidersamtale og lønnssamtale atskilt

Temaene som tas opp i en medarbeidersamtale egner seg ofte ikke i en lønnssamtale. Det kan for eksempel være vanskelig å gi ærlige tilbakemeldinger på lederstil i samme samtale som lønnen din skal diskuteres. I tillegg er det viktig at tiden går med til å diskutere lønn, ikke alle sider ved arbeidsforholdet. Ha klart for deg hva du vil oppnå.

  • Skriv ned suksesshistorier

Hva er dine tre beste prestasjoner siste år? Bruk eksempler og vær konkret. Vær forberedt på motargumenter. Har du for eksempel fått utvidet ansvar, lagt ned en ekstraordinær innsats, hevet kompetansenivået innen relevante områder, eller opparbeidet deg spisskompetanse innen et felt som er viktig for virksomheten i løpet av året, vil det normalt telle positivt.

  • Gjennomfør lønnssamtalen før rammen for lønnsoppgjøret er fastlagt

Lønnssamtalene bør gjennomføres før rammen for lønnsoppgjøret fastsettes, det vil si før det er bestemt hvor mye lønnskostnadene skal økes totalt sett.

  • Vær tydelig

Vær tydelig på hvor stort lønnstillegg du mener du bør ha og hvorfor, samtidig som du sørger for at tonen i møtet forblir konstruktiv. Det kan også være aktuelt å ta opp historikken dersom tidligere lønnsoppgjør har gitt liten uttelling og arbeidsgiver har lovet å kompensere for dette. Så langt det er mulig bør du ta sikte på å komme til en enighet om lønnstilleggets størrelse i løpet av møtet.

  • Prøv igjen

Får du ikke det lønnstillegget du ønsker bør du be om en konkret tilbakemelding fra arbeidsgiver på hvordan du kan nå det lønnsnivået du selv mener er riktig. Prøv å få til en konkret og forpliktende plan om forventninger eller mål du skal nå før neste lønnsjustering.

Kilde: Econas nye rapport «Ung i arbeid» fra februar 2015

 

Les flere saker fra DN Talent og følg oss på Facebook:

 

De norske gründerne fant skistjernenes sponsor-smutthull

 

Marie (20) ble plutselig 40.000 kroner fattigere

 

Så mye tid bruker de på studier i uken

 

Se hvilke økonomistudenter som er landets mest og minst fornøyde  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.