Kinesiske myndigheter og statskontrollerte banker og storselskaper har vanligvis hjulpet selskaper i finansielle vanskeligheter. Stålverk og sementprodusenter har økt kapasiteten kraftig siden 2008 da myndighetene igangsatte store offentlige infrastrukturprosjekter.

Nå kommer smellen. Den kinesiske næringslivsgjelden var på 125 prosent av bruttonasjonalproduktet i 2014. Dette er nesten dobbelt så høyt som i USA med 67 prosent. Fra 2000 til 2014 økte den samlede kinesiske gjelden fra 2100 milliarder dollar til 28200 milliarder, ifølge konsulentselskapet McKinsey & Company.

McKinsey advarte mot den gjeldsoppbyggingen tidligere i år.

«Den globale gjelden har økt med 57000 milliarder dollar siden 2007. Det utgjør en ny risiko for den finansielle stabiliteten og kan undergrave den globale økonomiske veksten», skrev konsulentselskapet.

Mye kredittmislighold

Sementprodusenten China Shanshui Cement skriver i en kort melding til kreditorene at de ikke vil være i stand til å oppfylle forpliktelsene på et utenlandsk obligasjonslån på to milliarder yuan (2,7 mrd. kroner). Fristen gikk ut torsdag ettermiddag.

Banken har også fått et brev fra China Construction Bank med anmodning om å tilbakebetale vel 430 millioner kroner umiddelbart. Det har den ikke klart.

- Investorer bør være på vakt på hva som vil komme. Vi har sett mye kredittmislighold i år og vi forventer flere selskaper i bransjer med overkapasitet, som stål, kull og sement – å gå konkurs, sier kredittanalytiker Gao Qunshan hos Tianfang Securities til Bloomberg Business.

Sementprodusenten Shanshui har registrert hovedkontoret på skatteparadiset Cayman Islands og aksjonærstrukturen på selskapet er uoversiktlig. Konkurrenten China Tianrui kjøpte seg tidligere opp i selskapet og eier 28 prosent av aksjene.

Ifølge kinesiske medier har China Tianrui ikke klart å få styrerepresentasjon. Den eksisterende ledelsen, ledet av Zhang-familien, har kjempet mot forsøk fra China Tianrui om å samarbeide. China Tianrui tilbød seg å overta selskapets gjeldsforpliktelser i oktober.

Skjermer Kina-virksomheten

Obligasjonslånet som er misligholdt er opptatt i utlandet. China Shanshui Cement har satt opp en selskapsstruktur som gjør at den kinesiske aktiviteten er delvis skjermet.

- Vi har ikke penger til å betale investorene, sier en representant fra selskapet informasjonsavdeling til Associated Press.

I følge Wall Street Journal hadde selskapet 4,7 milliarder kroner i tilgjengelig likviditet ved utgangen av juni - hvis balansen stemmer.

De samlede gjeldsforpliktelsene til selskapet er også uoversiktlig. Det er kjent de har et obligasjonslån på 4,5 milliarder kroner med forfall i 2020.

Feilpriser risiko

Moody’s Investor Services og Bank of America Merrill Lynch er blant internasjonale institusjoner som advarer mot kredittrisikoen utenlandske investorer møter med investeringer i Kina.

«Det virker som at markedet feilpriser risikoen grovt i Kina», skriver Bank of America Merrill Lynch i en rapport.

Statskontrollerte SinoSteel Corp. har bedt om utsettelse til å betale renter på et obligasjonslån inntil førstkommende mandag. Regjeringens planleggingskommisjon, som overser statseide selskaper, kom henstillingen til investorer.

Kommunistpartiet har tillatt at private selskaper misligholder forpliktelsene.

- Denne holdningsendringen vil åpenbart føre til flere misligholdstilfeller. Private selskaper med dårlig eierstyring vil være mest sårbare. De vil ikke klare å skjule problemene i en nedgangskonjunktur, sier kredittanalytiker Ivan Chung, som er ansvarlig for Kina hos Moody’s Investor Service, til Associated Press.

Markedene

Det er uro ved de asiatiske aksjemarkedene på fredag – ledet av nedgang i Hong Kong, Shanghai og Shenzhen på over to prosent.

Dette er en fortsettelse av at de amerikanske nøkkelindeksene falt med inntil 1,4 prosent på torsdag. S&P 500-indeksen er lavere enn ved inngangen til 2015.

Det er den lave oljeprisen og andre råvarepriser som skaper nervøsitet. Dette sprer seg til andre bransjer. Caterpillar, som leverer anleggsmaskiner og utstyr til gruveindustrien, falt med 4,5 prosent på torsdag. De siste 12 månedene har kursen falt med 32,5 prosent.

- Det virkelige spørsmålet for markedet er om lavere oljepriser er en indikasjon på en global svakhet, eller om du har overkapasitet og at en må finne en livevekt for markedet, sier markedsstrateg Quincy Krosby hos Prudential Financial til CNBC.

Gullprisen har falt til det laveste nivået siden 2010 i asiatisk handel. Kobberprisen har ikke vært lavere siden 2009.

DN Direkte gir deg siste nytt om markedene fra Asia til Europa de neste timene.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

morten.iversen@dn.no - Twitter @IversenAsia