Myndighetene i Beijing har konkludert med at utslippene av klimagasser vil øke helt fram til «rundt 2030», til tross for at det er satt i verk omfattende tiltak for å bremse dem.

I stedet for å måle utslipp slik andre land gjør, velger Kina å måle energibruk per prosent av landets bruttonasjonalprodukt. Den andelen har sunket jevnt de siste ni årene.

Ifølge en rapport utarbeidet av Kinas nasjonale utviklings- og reformkommisjon (NDRC), som ble lagt fram da Folkekongressen åpnet lørdag, var nedgangen i fjor på 5,6 prosent.

Målet for inneværende år er imidlertid en nedgang på 3,4 prosent, går det fra av samme rapport.

Utslippene av klimagassen CO2 per prosent av BNP falt med «minst 6 prosent» i fjor, mens målet for kommende år er en nedgang på 3,9 prosent.

Kullfyrt vekst

Kinas voldsomme økonomiske vekst de siste 25 årene, har i stor grad skjedd ved hjelp av billig men svært forurensende kullkraft. Foruten store klimamessige følger, har bruken av kullkraft også gått hardt ut over luftkvaliteten i kinesiske storbyer.

Med økende overproduksjon i tungindustrien og nedgang i eksporten til utlandet trappes utfasingen av kullkraft nå opp.

Tidligere i uka meldte kinesiske myndigheter at kullforbruket for andre år på rad falt i fjor, med 3,7 prosent sammenlignet med 2014.

Planen er å stenge over 1.000 kullgruver i løpet av året, samtidig med at det innføres strengere regulering av bygging av nye kullkraftverk.

Usikker statistikk

I forkant av klimatoppmøtet i Paris i desember varslet Beijing at de vil kutte CO2-utslippene fra landets kullkraftverk med 180 millioner tonn innen 2020, men samtidig er det reist tvil om statistikken som ligger til grunn for løftene.

I november ble det kjent at Kina i årevis hadde underrapportert sitt kullforbruk og brent hundrevis av millioner tonn mer kull enn tidligere rapportert.

For 2012 alene utgjorde underrapporteringen 600 millioner tonn, tilvarende 70 prosent av USAs kullforbruk det året.

Mer atomkraft

Femårsplanen som ble lagt fram for Folkekongressen lørdag, tar mål av seg til å kutte CO2-utslippene per BNP-prosent med 15 prosent innen 2020.

Dette skal blant annet gjøres ved å trappe opp bruken av atomkraft. Landets atomkraftverk leverer i dag 28,3 gigawatt, noe myndighetene vil øke til 58 gigawatt innen 2020.

Kina skal også bygge 30.000 kilometer jernbanespor for høyhastighetstog de kommende fem årene, men skal samtidig bygge minst 50 nye sivile flyplasser. Det siste kan ikke føres opp på lista over klimavennlige tiltak.

Mer kull

Femårsplanen tar mål av seg til å holde Kinas totale kullforbruk på under 5 milliarder kullekvivalenter i 2020. Dette vil i så fall innebære en kraftig økning fra fjoråret, da det ble brent 4,3 milliarder kullekvivalenter

Statsminister Li Keqiang understreket likevel at myndighetene tar klimatrusselen og luftforurensningen på største alvor da han åpnet Folkekongressen lørdag.

– Vi har alle et ansvar for å beskytte miljøet og ber alle om å gjøre sitt for at Kina skal være et vakkert land, sa han.

 

Les også: Pumper penger inn i våpen mens landet er i økonomisk ruin

– Ble lurt trill rundt

– Mange handler raskt, intuitivt og følelsesdrevet, mot bedre vitende

 

Se DNtv:

Bli med til Bjørn Dæhlies «hemmelige» skieldorado én time fra Oslo:

Bli med til Bjørn Dæhlies «hemmelige» skieldorado én time fra Oslo
Alt er flatt. Bortsett fra ett fjell. Temperaturen der, gir perfekt skiføre.
02:14
Publisert:
 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.