Mens det i åpne økonomier er markedskreftene som får fastsette et lands valuta, er Kinas valuta fortsatt styrt av sentralbanken og politikerne.

I helgen annonserte riktignok Den kinesiske sentralbanken (PBOC) en viktig endring som betyr mer fleksibilitet for yuan.

- På lengre sikt har Kina ambisjoner om å styrke sin internasjonale stilling, og ikke minst utfordre dollar som en global valuta, skriver analytikerne i Handelsbanken Capital Markets i sin morgenrapport mandag.

En dobling

Kina tillot at valutaen skulle få styrke seg i 2005, men har siden holdt streng kontroll med hvor mye valutaen kan styrke seg daglig.

Den kinesiske sentralbanken (PBOC) setter hver dag en verdi for yuan mot referansevalutaen (amerikanske dollar) dollar. Festet blir gjerne omtalt som en paritet. Mens de kinesiske myndighetene tidligere tillot daglige valutasvingninger på inntil én prosent rundt pariteten, åpnet de fra mandag for at kursen kan bevege seg med opptil to prosent daglig.

Den ferske endringen innebærer med andre ord en dobling av hvor mye kursen kan bevege seg opp eller ned.

- Dette representerer et signifikant skritt i retning av friere valutakursbevegelser, skriver analytikerne i Handelsbanken Capital Markets.

- Brå kapitalflukt

Idet finansmarkedet i Shanghai åpnet mandag morgen svekket den kinesiske valutaen seg umiddelbart til 6,16 yuan mot en amerikansk dollar. I løpet av et par timer styrket den seg til 6,14. Dette er store bevegelser til Kina å være.

Ifølge Handelsbanken Capital Markets er endringen åpenbart en del av Kinas reformarbeid for å gjøre valutaen konvertibel og samtidig få kontroll med spekulativ kapital. Meglerhuset advarer samtidig om at en mer fleksibel yuan kan utgjøre en risiko for økonomien, ettersom kapitalbevegelsene kan bli mer volatile, altså svinge mer.

Den kinesiske valutaen har stort sett har styrket seg siden 2005, noe som har ført til at enorme beløp i spekulativ kapital har funnet veien til landet.

- Risikoen er særlig knyttet til brå kapitalflukt fra et boligmarked preget av overinvesteringer, skriver analytikerne i Handelsbanken Capital Markets i sin rapport.

– Under kontroll

Analytikerne mener imidlertid det er grunn til å tro at de kinesiske myndighetene er fullt klar over risikoen knyttet til deres siste endring.

- Myndighetene har tidligere i år vært inne på tiltak som kan iverksettes for å kontrollere kapitalbevegelser. På sine hjemmesider skriver også PBOC at risikoene i det finansielle systemet er under kontroll, og de mener at yuan nå handles til en kurs som er nær sin virkelige verdi, heter det i rapporten.

Dette understreker sjeføkonom Knut Anton Mork i meglerhuset overfor DN.no.

- Kursene er fremdeles ganske klart kontrollert av sentralbanken. De styrer transaksjonene, så vi skal ikke overdramatisere dette, sier Mork.

- Det betyr ikke at vi nødvendigvis skal se en mye svakere yuan på sikt, men det betyr at vi kan se større svingninger, legger han til.

Som ventet

Mork er også opptatt av at endringen kom som ventet.

- Dette faller jo inn i bildet vi har hatt etter at valutaen begynte å svekke seg for noen uker siden, sier han.

Kinesiske yuan har falt betraktelig den siste måneden og viste for noen uker siden sitt største kursfall mot dollar på en dag siden revalueringen av valutaen i 2005.

- Svekkelsen var nok ganske bevisst introdusert av myndighetene for å gi en smekk på fingeren på investorene som hadde satset på at valutaen skulle bare styrke seg fra dag til dag uten risiko, sier Mork.

Analytikerene i Handelsbanken Capital Markets mener myndighetene i tillegg har ønsket å skape rom for volatilitet.

- Dette har blitt gjort ved å sette pariteten lavere, i tillegg til at statseide kinesiske banker har blitt instruert til å handle dollar. Markedet har tolket dette som forberedelser til å utvide handlebåndet, og den annonserte utvidelsen kom derfor ikke som en overraskelse, heter det i rapporten deres.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.