Investor Felix H. Tschudi bekrefter torsdag at han overtar nedlagte Sydvaranger Gruve utenfor Kirkenes for totalt 78 millioner kroner, for å holde gruven «varm» og åpne den når malmprisen øker.

- Jeg har nesten ikke ord. Det er forløsende. Det er ekstremt deilig å få en avklaring. Det er deilig å kunne senke skuldrene og vite at noen tar vare på gruven og tar sikte på å drive den videre, sier hovedtillitsvalgt Henning Bråten i gruvens fagforening Nordens Klippe.

Investor Felix H. Tschudi. Foto:
Investor Felix H. Tschudi. Foto: (Foto: Anita Arntzen)
 

For å sikre fremtidig drift i den nedlagte gruven har konkursboet og Tschudigruppen etter fklere måneders forhandlinger blitt enige om at selskaper kontrollert av Felix H. Tschudi kjøper selve gruven samt de viktigste delene av produksjonsutstyret fra konkursboet i Sydvaranger Gruve. Det opplyser selskapet Tschudi Shipping Company i en pressemelding torsdag ettermiddag.

– Sannsynligheten for at gruven kan gjenåpnes er vesentlig høyere ved en samlet overtakelse, enn om anlegget hadde blitt demontert og solgt stykkevis og delt, uttaler Tschudi i pressemeldingen. 

3,5 milliarder i gjeld

Bostyrer har i snart et halvt år forsøkt å finne en kjøper til virksomheten i Sydvaranger Gruve, etter at gruven gikk konkurs i november i fjor med 3,5 milliarder kroner i gjeld. 400 ansatte mistet jobben i hjørnestensbedriften.

- Det var viktig at vi fikk en eier som vedlikeholder gruven og utstyret. Nå starter man på scratch, uten gjeld. Men det blir neppe en rask oppstart, det blir trolig en småskalaproduksjon helt til maplmprisene stiger, sier Bråten.

Fredag møter Tschudi og bostyrer Leif Petter Madsen i et ekstraordinært formannskapsmøte i Sør-Varanger kommune, der de og ordfører Rune Rafaelsen vil informere om avtalen.

Tschudi får overta gruvevirksomheten og deler av maskinparken gjeldsfri for et samlet beløp på 78 millioner kroner, som skal betales over tid.

– Tschudi har som ambisjon å gjenetablere en gruvevirksomhet når markedsforholdene igjen tillater det og kommer til å invitere inn andre partnere med dette for øye, heter det i pressemeldingen.

Holder gruva varm

– På kort sikt er planen å holde gruven «varm». Det vil si at utstyret vedlikeholdes på et nødvendig minimumsnivå med fokus på kostnadskontroll inntil markedet og ny finansiering i form av lån eller egenkapital muliggjør ny kapital, uttaler finansdirektør Peter Steiness Larsen i Tschudi Shipping Company.

– Konkursboet er meget fornøyd med at boet i samråd med panthaverne har lykkes å komme frem til en avtale med Tschudigruppen som sikrer grunnlaget for en mulig videreføring av gruvevirksomheten i Sør-Varanger, sier bostyrer Leif Petter Madsen i advokatfirmaet Wikborg Rein & Co.

De to største kreditorene DNB og Innovasjon Norge taper til sammen om lag en milliard kroner på konkursen i Sydvaranger Gruve, når de konkursboet selger gruvevirksomheten for 78 millioner kroner.

– Panthaverne DNB og Innovasjon Norge er meget tilfreds med å ha bidratt til en løsning som sikrer verdier og mulighet for fornyet drift, heter det i en felles uttalelse fra de to største kreditorene.

– Denne avtalen legger til rette for oppstart av gruven uten altfor store kostnader når markedet igjen muliggjør dette, sier Tschudi, som på sikt ønsker å starte med videreforedling av gruvemalmen i Krikenes for å oppnå høyere pris.

Gruveselskapet gikk konkurs etter at malmprisen ble mer enn halvert på to år, gruven gikk med underskudd på driften og eierne ikke fikk tak i ny kapital til å drive gruven videre.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.